Nummer met lokaal tarief

Oppervlakte van aangekochte woning klopt niet

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

GHet belang van (oppervlakte)cijfers

U kan er als potentiële koper niet rond: er wordt in advertenties van onroerend goed gegoocheld met oppervlaktecijfers.

De totale bruikbare oppervlakte wordt in publicaties vaak zeer prominent getoond en op sommige internetsites zoals immovlan zelfs gebruikt als zoekcriterium.

De oppervlakte van een woning wordt dan ook zowel door verkopers als kopers gebruikt om de waarde te bepalen. Vaak is het ook één van de weinige criteria’s die objectief en cijfermatig te vergelijken vallen. Meteen staat de poort naar misbruiken of fouten open: wanneer de oppervlakte hoger of lager uitvalt, heeft dit een zeer grote invloed op de prijs.

Oppervlakte in het buitenland

Koopt u een woning in het buitenland, bv. Nederland of Frankrijk, dan heeft u geluk. Daar is het gebruik van oppervlaktes bij de verkoop van een onroerend goed strikt geregeld.

In Frankrijk heeft men zelfs een wet uitgevaardigd om misbruiken tegen te gaan, (toepasselijk) genaamd de Wet Carrez. Deze Wet maakt het mogelijk accuraat de bewoonbare oppervlakte te bepalen. Eenvoudig gezegd wordt de bewoonbare oppervlakte daarin bepaald door de vloeroppervlak van loten en afgedekte gebouwen te nemen na aftrek van de oppervlakten ingenomen door muren, wanden, trappen en trappenhuizen, kabelgoten, deuropeningen en ramen. Niet bewoonbare delen zoals kelders, garages, schuren, zolders, etc. worden niet meegerekend.

In Nederland zijn vastgoedmakelaars gehouden aan de NEN 2580 norm die wordt opgelegd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De makelaar in Nederland heeft zich te gedragen naar de daarin bepaalde meetinstructies, doet hij dat niet dan loopt hij aansprakelijkheid op.

Welke oppervlaktes zijn er?

In België moeten we ons baseren op algemene gebruiken.

2 termen komen daarbij naar voren:

 • De grondoppervlakte (oppervlakte terrein, perceelgrootte)
 • De bewoonbare oppervlakte

De grondoppervlakte is meestal vrij duidelijk te bepalen. Deze is vaak kadastraal bepaald en de grenzen van een perceel kunnen éénduidig bepaald worden.

De bewoonbare oppervlakte moet opgevat worden volgens de betekenis die daar gebruikelijk aan gegeven wordt, m.n. de oppervlakte die bewoond kan worden en zo is ingericht (oppervlakte bestemd voor huisvesting).

Wie is aansprakelijk?

De vraag die juristen het meest bezighoudt, is wie is er aansprakelijk te houden wanneer de oppervlakte (al dan niet bewust) verkeerd is opgegeven.

De vastgoedmakelaar heeft een onderzoek- en informatieverplichting.

Twee voorbeelden:

 • De makelaar moet de perceeloppervlakte nagaan. Dit is van belang omdat de kadastrale informatie niet altijd correct is. Leeft de makelaar deze verplichting niet na, dan kan hij buitencontractueel door de koper aansprakelijk gesteld worden. De koper mag vertrouwen op de informatie die hem wordt verschaft.
 • Verder is de makelaar ook verantwoordelijk voor de termen die hij hanteert. De vastgoedmakelaar die de bruto-oppervlakte gebruikt als bewoonbare oppervlakte begaat een fout waarop een partij zich kan baseren om deze makelaar aansprakelijk te stellen.

Langs de andere kant is er bij de aankoop van een woning steeds een contractuele wederpartij: de verkoper. Ook deze partij draagt een informatieverplichting die zich uitstrekt tot het correct weergeven van de oppervlakte.

 

Rechtspraak

  Vergissing over oppervlakte woning is dwaling

  Een vergissing omtrent de oppervlakte van het onroerend goed kan in hoofde van de kopers een essentiële dwaling zijn waarop zij zich kunnen baseren om de nietigheid van de koop te vorderen.

  In dit geval vermelde de publiciteit van de woning een bepaalde oppervlakte, maar bleek deze achteraf niet de oppervlakte van de woning te zijn, maar de oppervlakte van het totale terrein.

  De bewoonbare oppervlakte werd door de rechter beschouwd een essentieel element bij de aankoop van een woning. Aangezien dit als een determinerend aspect van de koopovereenkomst werd beschouwd, heeft de rechter de dwaling aanvaard.

  Bekijk de uitspraak op 20 augustus 1970

  Koop nietig wanneer perceelgrootte 30% kleiner uitvalt

  De perceeloppervlakte is bij de aankoop van een villa essentieel.

  Doen niet terzake:

  1) Het feit dat het bod zelf geen melding maakt van de perceel oppervlakte.

  2) Dat de kopers toch nog wouden aankopen tegen een lagere prijs, dit benadrukt net het essentiële element.

  3) Dat één van de kopers ingenieur en zaakvoerder van een BVBA is, het verschil in oppervlakte is niet zichtbaar is.

  4) Het feit dat de kopers de woning verschillende keren bezocht hebben.

  5) Dat de kopers niet opgemerkt hebben dat de oppervlakte voor hen belangrijk was.moeten opmerken, is dan ook een lukrake bewering die kant noch wal raakt.

  In hoofde van de verkoper bestaat de verplichting alle informatie met betrekking tot het door hem te koop aangebodene te verstrekken. Deze informatie betreft ook de perceelgrootte.

  De overeenkomst tussen partijen moet nietig verklaard worden.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14