Nummer met lokaal tarief

Handelsagent

Niet-concurrentiebeding bij handelsagentuur

Definitie van het concurrentiebeding De Wet handelsagentuur geeft zelf geen definitie van een concurrentiebeding. Art. 20 van de richtlijn handelsagentuur 86/653/EEG geeft een aanzet tot omlijning van

Meer Lezen

Intresten op uitwinningsvergoeding

De in de artikelen 20 en 21 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst bedoelde uitwinningsvergoeding strekt ertoe het verlies van cliënteel te compenseren en heeft derhalve een vergoedend karakter; de uitwinningsvergoeding, wettelijk verschuldigd aan de handelsagent na de beëindiging van de agentuurovereenkomst, is derhalve niet onderworpen aan de dwingende bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Meer Lezen

Grondslag internationale rechtsmacht bij handelsagentuur

De Belgische rechter is niet bevoegd op grond van een consulting agreement tussen een Texaanse vennootschap en een Belgische onderdaan. Bij gebreke aan bewijs van handelsagentuur vormt artikel 27 van de Wet van 13 april 1995 geen grondslag voor de internationale rechtsmacht van de Belgische rechter.

Meer Lezen

Wet Handelsagentuur

Wijziging wetgeving handelsagentuur Opgelet! Sedert 31 mei 2014 is boek X van het Wetboek van Economisch Recht ingevoegd, dat betrekking heeft op handelsagenturen, commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Meer Lezen

Matiging niet-concurrentiebeding

Bij het geografisch toepassingsgebied dient te worden uitgegaan van het principe dat, waar een concurrentiebeding een (tijdelijke) beperking inhoudt van de professionele mogelijkheden van de agent, een dergelijke bepaling restrictief dient te worden geïnterpreteerd.

Meer Lezen