Nummer met lokaal tarief

Niet ijken snelheidsmeter niet noodzakelijk vrijspraak

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

(Opgenomen onder het artikel: Snelheidsovertreding wat nu en welke boete?)

Nr. P.08.0218.N

T. A. P. D.,

beklaagde,
eiseres,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 3 januari 2008.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert miskenning aan van het recht van verdediging: de appelrechters hebben onterecht de feiten bewezen verklaard op grond van vaststellingen die gedaan zijn met een niet-geijkte snelheidsmeter.

2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, moet een snelheidsovertreding niet noodzakelijk vastgesteld zijn door een geijkte snelheidsmeter.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel in dubio pro reo [dat in geval van twijfel de beklaagde vrijuit gaat]: de appelrechters konden de werkelijke snelheid niet beoordelen omdat de snelheidsmeter niet was geijkt.

4. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, omkleedt de rechter zijn beslissing dat het misdrijf bewezen is, regelmatig met redenen door te oordelen dat het misdrijf in de bewoordingen van de wet en zoals nader omschreven in de telastlegging, bewezen is.

In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, faalt het naar recht.

5. Voor het overige komt het middel volledig op tegen de beoordeling van de feiten door de rechter.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Begroot de kosten op 91,43 euro waarvan 60,26 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère en Paul Maffei, en op de openbare rechtszitting van 13 mei 2008 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd adjunct-griffier Conny Van de Mergel.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14