Nummer met lokaal tarief

Rijverbod

Identiteit bestuurder ook voor rijden tijdens rijverbod

De rechter die oordeelt op grond van artikel 67bis Wegverkeerswet dat de beklaagde bestuurder van het voertuig was waarmee een verkeersinbreuk is gepleegd, kan in voorkomend geval, op grond van de feitelijke en juridische grondslagen die hij vermeldt, tevens oordelen dat de beklaagde op het ogenblik van het plegen van die inbreuk zijn voertuig bestuurde spijts verval.

Meer Lezen

Verjaring snelheidsovertreding door opvragen strafregister

De minister van Justitie maakte het mogelijk om eenvoudiger toegang te hebben tot het strafregister. Dit heeft tot gevolg dat het opvragen van het strafblad en het toevoegen daarvan aan het strafdossier niet langer altijd gezien kan worden als stuitingsdaad voor de verjaring.

Een snelheidsovertreding verjaart na 1 jaar. Deze termijn kan maximaal verdubbelen door daden van stuiting.

Het opvragen van het strafregister door een parketmagistraat is geen daad van stuiting, waardoor de verjaring van de overtreding mogelijks al ingetreden is en dus de vrijspraak moet volgen.

Meer Lezen