Nummer met lokaal tarief

Bewijs huurschade met foto’s

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

(Opgenomen onder het artikel: Huurschade bewijzen)

Op de openbare terechtzitting van dinsdag, twintig januari tweeduizend en negen in de gerechtszaal van het Vredegerecht van het derde kanton, werd door Eisje BERTIER, Vrederechter bijgestaan door Christiane CLAUWAERT, Griffier, het volgende vonnis uitgesproken

INZAKE:

V.C.

– de eisende partij, hebbende als raad Mr. Herman VAN MALDEGHEM, advocaat

TEGEN:
1/ H.E.
2/ G.O.
3/ D.O.

– de verwerende partijen, maken verstek.

De stukken werden ingezien, waaronder de dagvaarding van gerechtsdeurwaarder Anne-Marie GELTMEYER te GENT d.d. 22 oktober 2007.
De rechtspleging is geschied in het Nederlands overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Gelet op het tussenvonnis dd. 19 december 2007.

Verzoening tussen partijen kan niet bereikt worden, gelet op de afwezigheid van de verwerende partijen.

Op de zitting van 13 januari 2009 werd verstek gevorderd lastens de eerste verwerende partij.

Verstek lastens de eerste verwerende partij kan worden toegestaan, nu deze ter zitting niet langer verschijnt noch iemand voor haar.

1) De vordering, saldo:

De eisende partij vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de gedaagde en verwerende partijen veroordeeld worden om te betalen de som van 23.671,04 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 13 januari 2009 tot de dag der algehele betaling, meer de kosten van het geding en de rechtsplegingsvergoeding van 2.000 euro.

Het bedrag van 23.671,04 euro is samengesteld:
– 677,76 euro bezettingsvergoeding januari 2008,
– 103,35 euro kosten reinigen van boiler en verwarmingsinstallatie,
– 50 euro ledigen beerput,
– 6.141,94 euro herstelling huurschade,
– 12.043,26 euro herstel vloerbekleding, schilderwerk en behang,
– 4.392,30 euro schade en vernieling en onderhoud tuin,
– 175,73 euro kosten proces-verbaal vaststelling,
– 42,60 euro foto’s plaatsbeschrijving,
– 44,10 euro kopies plaatsbeschrijving.

2) Bespreking:

1 . Wat betreft de niet betaling huur voor januari 2008 of een bedrag van 677,76 euro.

Hierover is gestatueerd in het tussenvonnis dd. 19 december 2007 en de eisende partij beschikt over een titel.

Het adaqium “non bis in idem” maakt dat dit onderdeel van de vordering ongegrond is.

2. De huurschade is niet tegensprekelijk vastgesteld om reden van de afwezigheid van een plaatsopneming bij akkoord gefixeerd bij huureinde op 31 januari 2008.

Evenwel is de eigenaar zorgvuldig tewerk gegaan met de fotografische vastlegging van de toestand van het pand na vertrek van eenieder; en de bestatiging van het een en het ander door gerechtsdeurwaarder Scheir bij proces-verbaal dd. 11 februari 2008 (ook geillustreerd met fotodocumentatie).

De ingaande plaatsbeschrijving dd. 20 januari 2005 samengelezen met de vaststellingen en de offertes voor geidentificeerd schadeherstel, bewijzen de gegrondheid van de vordering.

Op de zitting van 13 januari 2009 werd verstek gevorderd lastens de eerste verwerende partij.

Verstek lastens de eerste verwerende partij kan worden toegestaan, nu deze ter zitting niet langer verschijnt noch iemand voor haar.

1) De vordering, saldo:

De eisende partij vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de gedaagde en verwerende partijen veroordeeld worden om te betalen de som van 23.671 ,04 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 13 januari 2009 tot de dag der algehele betaling, meer de kosten van het geding en de rechtsplegingsvergoeding van 2.000 euro.

Het bedrag van 23.671,04 euro is samengesteld:
– 677,76 euro bezettingsvergoeding januari 2008,
– 103,35 euro kosten reinigen van boiler en verwarmingsinstallatie,
– 50 euro ledigen beerput,
– 6.141,94 euro herstelling huurschade,
– 1 2.043,26 euro herstel vloerbekleding, schilderwerk en behang,
– 4.392,30 euro schade en vernieling en onderhoud tuin,
– 175,73 euro kosten proces-verbaal vaststelling,
– 42,60 euro foto’s plaatsbeschrijving,
– 44,10 euro kopjes plaatsbeschrijving.

2) Bespreking:

1 . Wat betreft de niet betaling huur voor januari 2008 of een bedrag van 677,76 euro.

Hierover is gestatueerd in het tussenvonnis dd. 19 december 2007 en de eisende partij beschikt over een titel.

Het adaqium “non bis in idem” maakt dat dit onderdeel van de vordering ongegrond is.

2. De huurschade is niet tegensprekelijk vastgesteld om reden van de afwezigheid van een plaatsopneming bij akkoord gefixeerd bij huureinde op 31 januari 2008.

Evenwel is de eigenaar zorgvuldig tewerk gegaan met de fotografische vastlegging van de toestand van het pand na vertrek van eenieder; en de bestatiging van het een en het ander door gerechtsdeurwaarder Scheir bij proces-verbaal dd. 11 februari 2008 (ook geillustreerd met fotodocumentatie).

De ingaande plaatsbeschrijving dd. 20 januari 2005 samengelezen met de vaststellingen en de offertes voor geidentificeerd schadeherstel, bewijzen de gegrondheid van de vordering.

OM DEZE REDENEN, bij verstek beslissend.

Verklaart de vordering ontvankelijk en deels gegrond.

Veroordeelt de gedaagde en verwerende partijen om aan de eisende partij te betalen de som van 22.993,28 euro, meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke rentevoet van 7% per jaar vanaf 13 januari 2009 tot de dag der algehele betaling.

Veroordeelt de gedaagde en verwerende partijen tot de kosten van het geding, op heden begroot aan de zijde van de eisende partij op 201,34 euro dagvaarding en rolstelling en 2.000 euro basis rechtsplegingsvergoeding.

Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder toelating tot borgstelling of kantonnement over te gaan.

De Vrederechter heeft getekend met de Griffier.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14