Nummer met lokaal tarief

Opzegging huur door vennootschap voor eigen gebruik

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Persoonlijk gebruik bij een vennootschap

Wij ontvangen regelmatig de vraag of opzegging van de huur door een vennootschap of rechtspersoon mogelijk is voor persoonlijk gebruik.

Even de algemene regels heropfrissen.

De woninghuurwet laat de verhuurder toe de huur op te zeggen wegens 3 redenen. Een daarvan is de opzegging voor eigen gebruik.

De verhuurder kan het huurcontract onder deze optie opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden. Deze opzeg kan gegeven worden op elk ogenblik (in tegenstelling met de 2 overige redenen).

De opzegging kan gebeuren indien de verhuurder “voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door familieleden”. Dit principe staat geformuleerd in art. 3 §2 van de woninghuurwet, dat enkel van toepassing is op huurovereenkomsten van het type 3-6-9. Voor korte huurovereenkomsten (gelijk aan 3 jaar of minder) bestaat geen eensgezindheid of deze mogelijkheid (zelfs al is ze contractueel bedongen) kan uitgeoefend worden.

Een vennootschap kan in principe ook een woning betrekken

Wat wordt nu verstaan onder de term “betrekken”?

Betrekken wordt in de rechtspraak vrij ruim opgevat. Hier ligt ook de mogelijkheid voor een vennootschap of rechtspersoon om deze vorm van opzegging te hanteren. M.n. kan de vennootschap het pand betrekken door er een zetel te vestigen of enige andere exploitatie onder te brengen.

Daarnaast stelt zich de vraag of ook de betrekking door “familieleden” mogelijk is. Daarover bestaat geen eensgezindheid. Wellicht valt het standpunt te verdedigen dat dit voor de ene vennootschap (bv. een eBVBA op naam van de zaakvoerder) makkelijker gaat dan voor de andere (bv. een NV met meerdere aandeelhouders).

Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat zich een tendens heeft ontwikkeld om manifest onterechte of onuitvoerbare opzeggingen ongeldig te verklaren.

Om problemen te vermijden kan u best een natuurlijke persoon als verhuurder laten optreden, wanneer u reeds zinnens bent om de woning op termijn zelf (of door een familielid) in gebruik te nemen. Op die manier kan geen discussie bestaan over de notie “eigen gebruik”.

Let op met deze vorm van opzeg, die aan strikte vorm- en termijnvereisten is gebonden. Bij gebreke aan juiste opzeg en de correcte formulering daarvan, kunnen de gevolgen naar schadevergoeding toe verstrekkend zijn.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=286

Gerelateerde artikels

Ontbinding huurovereenkomst kan ook na opzegging

Bewijs huurschade met foto’s

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14