Nummer met lokaal tarief

Woninghuur

Ontbinding huurovereenkomst kan ook na opzegging

De ontbinding werkt in beginsel terug tot het ontstaan van de overeenkomst en houdt in dat de prestaties wederzijds moeten worden teruggekomen.

Bij wederkerige overeenkomsten mag dit echter niet leiden tot de vernietiging van reeds geleverde prestaties, wanneer deze niet kunnen teruggeven worden. De gerechtelijke ontbinding kan daarom ook teruggaan tot tot op het moment waarop de uitvoering van de overeenkomst niet meer wordt nagestreefd.

Meer Lezen

Bewijs huurschade met foto’s

Op de openbare terechtzitting van dinsdag, twintig januari tweeduizend en negen in de gerechtszaal van het Vredegerecht van het derde kanton, werd door Eisje BERTIER, Vrederechter bijgestaan

Meer Lezen