Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld protestbrief factuurprotest

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Checklist factuurprotest

Hieronder treft U een voorbeeld voor een factuurprotest.

Er zijn zeker een aantal richtlijnen die U best volgt:

  1. Vermeld steeds uitdrukkelijk welke factuur of facturen geprotesteerd worden.
  2. Richt de protestbrief aan de opsteller van de factuur. Deze belangrijke regel wordt al eens vergeten wanneer een derde partij betrokken is.
  3. Protesteer gemotiveerd: lijst de specifieke redenen op waarom U niet akkoord kan gaan met de factuur. Een algemene protest is geen protest!
  4. Zeg ook niet te veel: hoewel U het protest goed moet motiveren, zegt U best beter ook niet te veel. De inhoud van het protest kan namelijk tegen U gebruikt worden.
  5. Protesteer desgevallend ook de factuurvoorwaarden: vaak wordt dit vergeten, maar U protesteert beter ook de factuurvoorwaarden. Hier kunnen namelijk bepalingen instaan over klachtentermijnen, verjaring, het toepasselijke rechtsstelsel, bepaalde exoneraties, …

Aangetekend of niet?

Er zijn in principe geen vormvereisten voor een factuurprotest. Dit betekent niet dat het niet aan te raden is een factuurprotest aangetekend te verzenden. Dit sluit namelijk bewijsmoeilijkheden uit. Beter nog is het protest zowel per aangetekend schrijven, als op een andere manier (gewone post, e-mail, fax, …) te verzenden.

Een uitzondering daarop kan zijn dat in de factuurvoorwaarden of contractuele voorwaarden wél is bepaald dat het protest aan vormvereisten is gebonden. Evenwel kan ook dergelijke bepaling door de rechter getoetst worden op de goede trouw: staat vast dat de geadresseerde de zending heeft ontvangen, dan kan de rechter de vormvereiste als vervuld aanzien, zelfs al is deze formeel nagekomen.

Zelf factuurprotest opstellen?

We zouden geen advocaten zijn, als we niet zouden waarschuwen voor een zelf opgesteld factuurprotest.

Hoewel zelf een protest opstellen perfect kan, is het niet aan te raden voor complexe materies waar bijvoorbeeld nietigheden of verjaring een rol spelen.

Bovendien is het formuleren van een goed protest ook een kunst: teveel zeggen, kan op termijn averechts werken wanneer daaruit bijvoorbeeld een erkenning kan uit afgeleid worden. Wanneer het toch onverhoopt tot een rechtszaak zou komen, dan hecht de feitenrechter vaak veel belang aan de protestbrief.

Voorbeeld protestbrief

Klik hier om een modelbrief factuurprotest te bekijken.

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14