Nummer met lokaal tarief

De nieuwe aanmaning tot betaling

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Invordering van onbetwiste geldschulden

Sedert 1 juli is het nieuwe hoofdstuk Iquinquies van het vijfde deel van titel I van het gerechtelijk wetboek in werking getreden.

Het nieuwe hoofdstuk wordt beschreven als “invordering van onbetwist geldschulden”.

Art. 1394/21 Ger.W. bepaalt nu:

Vooraleer tot invordering over te gaan betekent de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar een aanmaning tot betalen.
   De aanmaning bevat, op straffe van nietigheid, benevens de vermeldingen bedoeld bij artikel 43:
   1° een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan;
   2° een duidelijke beschrijving en verantwoording van al de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de kosten van de aanmaning en, in voorkomend geval, de wettelijke verhogingen, interesten en strafbedingen;
   3° de aanmaning om te betalen binnen de maand en de wijze waarop de betaling kan worden verricht;
   4° de mogelijkheden waarover de schuldenaar beschikt om op de aanmaning te reageren overeenkomstig artikel 1394/22;
   5° de inschrijving van de schuldeiser en de schuldenaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
   Bij de akte van aanmaning worden gevoegd:
   1° een afschrift van de bewijsstukken waarover de schuldeiser beschikt;
   2° het in artikel 1394/22 bedoelde antwoordformulier.

De gerechtsdeurwaarder moet dus, vooraleer hij een uitvoerbare titel kan uitvaardigen, een aanmaning tot betaling aan de schuldenaar richten.

Betwisting

Enkel wanneer U de facturen of schuld betwist, kan U de titel ontlopen.

Hiervoor moet de gerechtsdeurwaarder het antwoordformulier aan de aanmaning tot betaling voegen.

Dit formulier moet U dan binnen de wettelijke termijn van 1 maand aan de gerechtsdeurwaarder terugsturen.

Welke gronden van betwisting zijn er?

Dat zegt de wet niet expliciet. In de eerste plaats gaat het natuurlijk over de gevallen waarin de factuur geprotesteerd werd. Verder kunnen er redenen bedacht worden zoals wanneer de factuur wél betaald werd of U niet de schuldenaar bent.

Wil U zich laten bijstaan bij de betwisting? Contacteer dan één van onze advocaten!

Bestel een IOS procedure

De bestelling voor een IOS procedure verloopt volledig online! U kan de bestelling invoeren door de onderstaande link te volgen.

 

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14