Een goede advocaat …

… verdient zichzelf terug. Of dat is tenminste wat er in de volksmond wordt gezegd.

In zekere zin klopt het gezegde. Zeker sinds de wetgever de rechtsplegingsvergoeding ingrijpend heeft veranderd sinds Cassatie oordeelde dat advocatenkosten schade kunnen uitmaken. Nu wordt de partij die in het ongelijk gesteld wordt veroordeeld tot een forfaitair bedrag wat de advocatenkosten zou moeten dekken. Helaas is dat zelden het geval, omwille van de eerder lage forfaits.

Het Europese Hof van Justitie heeft zelfs geoordeeld dat de maximale bedragen zeker bij kleine geschillen niet voldoen aan een redelijke tegemoetkoming in de advocatenkosten.

Vandaar dat er steeds meer gesproken wordt van een justitie op 2 snelheden, zij die een advocaten kunnen betalen, en zij die het niet kunnen.

Anderzijds neemt het belang van te winnen toe doordat men nu veroordeeld kan worden tot de (zij het forfaitaire) advocatenkosten van de andere partij.  In die zin is een goede advocaat, die de zaak door een bijzondere specialisatie of kundigheid, tot een goed einde kan brengen, onontbeerlijk.

De advocaat als dienaar van het recht

De advocaat is een actor van justitie, net als de magistraten, het openbaar ministerie, … In die hoedanigheid streeft de advocaat naar een juiste toepassing van het recht. Een goede advocaat is in die optiek dus een advocaat die goed het recht kent en kan toepassen.

Deze stelling is enigszins achterhaalt, aangezien de advocaat in ons rechtstelsel ook toch (vooral) de belangen van de eigen cliënt verdedigt en minder (of helemaal niet) de rechtsstaat. Langs de andere kant is het de bedoeling dat beide belangen samenvallen.

Welke eigenschappen heeft een goede advocaat?

Een goede advocaat bezit zeker enkele specifieke eigenschappen. Vaak wordt gedacht dat een advocaat vooral mondeling begaafd moet zijn. In onze burgerlijke procesvoering, die hoofdzakelijk schriftelijk wordt gevoerd, is dat echter van ondergeschikt belang.

Andere eigenschappen nemen zeker de bovenhand:

Nauwkeurigheid

Een zaak kan staan of vallen met een detail: een bepaalde passage in briefwisseling, een speciale uitzondering in een wettekst of reeds een gelijkaardig precedent. Nauwkeurigheid en kennis zijn dus een absolute must.

Uit den boze: pleiten tegen de eigen stukken in! Niets wat nefaster is voor het dossier.

Creativiteit

Misschien verbaast het wat, maar een goede advocaat is ook creatief. Linken kunnen leggen en creatief omgaan met juridische regels is waar het vaak om draait.

Strijdvaardigheid

Een cliënt kan je niet op de juiste manier bijstaan zonder een goede dosis strijdvaardigheid. De eed van de advocaat herinnert daar ook aan: hij of zij zal geen zaak aanvaarden waarvan niet kan aangenomen worden dat deze rechtvaardig is.

Zijn onze advocaten goed?

Meer weten waar onze advocaten goed in zijn? Klik door op onze specialisaties. Wij publiceren ook geregeld onze kantoorrechtspraak, dus oordeel er zelf over!

Vastgoedrecht

Contractenrecht

Verkeersrecht

Aansprakelijkheid