Nummer met lokaal tarief

Dader vluchtmisdrijf

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Dader van een vluchtmisdrijf

Als dader van een vluchtmisdrijf moet u – om strafbaar te zijn – op het ogenblik van de vlucht weten dat u de oorzaak of de aanleiding bent geweest tot een onopzettelijk verkeersongeval op een openbare plaats en moet u vervolgens de vlucht hebben genomen om u te onttrekken aan de dienstige vaststellingen.

Voorwaarden vluchtmisdrijf

Opdat u als dader kan vervolgd worden is het dus noodzakelijk dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U raakte betrokken in een onopzettelijk verkeersongeval;
  2. Het ongeval deed zich voor op een openbare plaats (zijnde de openbare weg of plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals een publieke parking van een grootwarenhuis of een restaurant);
  3. U bent op de vlucht geslagen (u heeft zich fysiek verwijderd van de plaats van het ongeval);
  4. U had hierbij de bedoeling om uzelf te onttrekken aan ‘de dienstige vaststellingen’.

Het is hierbij irrelevant of het ongeval al dan niet aan uw schuld te wijten is. Na een ongeval bent u – ook als fietser of voetganger – verplicht om ter plaatse te blijven.

Het al dan niet strafbaar karakter van uw gedrag hangt af van alle concrete omstandigheden.

Zo is het perfect mogelijk dat u zich “schuldig” heeft gemaakt aan een onopzettelijk vluchtmisdrijf, hetgeen impliceert dat u het ongeval niet heeft zien gebeuren of dat u de aanrijding niet heeft gevoeld.

Het bijzonder opzet kan in dat geval niet in uwen hoofde aanwezig zijn.

U kan dan ook niet worden veroordeeld wegens het misdrijf ‘vluchtmisdrijf’.

Het weze trouwens beklemtoond dat enkel het daadwerkelijk ‘vluchten’ strafbaar wordt gesteld en niet een poging daartoe!

Uitzonderingen

De rechtspraak aanvaardt in een aantal gevallen dat een bestuurder zich om bepaalde redenen van de plaats van het schadegebeuren mag verwijderen.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Medische redenen
  • Bepaalde weersomstandigheden
  • Ontploffingsgevaar
  • Reëel gevaar voor geweldplegingen

Indien u één van voornoemde redenen kunt inroepen, is het van belang dat u van in den beginne hieromtrent bewijsstukken verzameld. Ook getuigen kunnen in uw voordeel pleiten.

Of (één van) deze redenen door de Rechter waarvoor u dient te verschijnen, zal aanvaard worden, hangt af van alle omstandigheden eigen aan uw dossier.

Bestraffing van een vluchtmisdrijf

De straffen voor het plegen van een ‘vluchtmisdrijf’ zijn niet min. Ze worden onderverdeeld volgens verschillende categorieën:

Verkeersongeval met enkel materiële schade en de dader pleegde vluchtmisdrijf

Een verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers en de dader pleegde vluchtmisdrijf

De dader pleegde voor een 2de maal een vluchtmisdrijf binnen de 3 jaar na de vorige veroordeling en er zijn geen gewonden

De dader pleegde voor een 2de maal een vluchtmisdrijf binnen de 3 jaar na de vorige veroordeling en er zijn gewonden of dodelijke slachtoffers gevallen

Lees in het volgende artikel meer over de straf die staat op het plegen van een vluchtmisdrijf.

Laat U voor zaken in verband met een vluchtmisdrijf altijd bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, zoals Alto Advocaten dat uw belangen met volle overtuiging zal verdedigen.

Bereken boete vluchtmisdrijf

Laat Uw boete voor vluchtmisdrijf berekenen

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14