Nummer met lokaal tarief

Wat te doen bij ongeval

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Vrijwaring rechten na verkeersongeval

Het is gemakkelijk om in een serene omgeving een opsomming te geven/te bedenken van de do’s en don’ts na een ongeval.

Echter, wanneer u daadwerkelijk een ongeval meemaakt, is het niet evident om rationeel te denken. Uw anders zo rationeel ingestelde geest wordt plots overmeesterd door (evidente) gevoelens van paniek of angst.

Desalniettemin is het noodzakelijk dat u onmiddellijk gepast reageert na een ongeval en per direct de nodige stappen onderneemt.

Indien u hieromtrent twijfels heeft of u wenst zeker te zijn dat u – in uw specifieke geval – alles heeft gedaan wat nodig was, kunt u Cassier & Van Maldeghem advocaten hieromtrent contacteren.

Of het nu gaat om stoffelijke schade of om lichamelijke schade of een combinatie van beiden: de ‘wettelijke’ realiteit is dat u – indien u meent recht te hebben op de vergoeding van uw schade – in het achterhoofd moet houden dat u de bewijslast draagt.

De rechtsvordering tot het bekomen van een schadevergoeding vloeit immers rechtstreeks voort uit artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, hetwelk impliceert dat u het bewijs dient te leveren van:

 • Een fout in hoofde van uw tegenpartij
 • De schade die u geleden heeft/lijdt
 • Het oorzakelijk verband tussen de 2 vorige punten

Acties na het ongeval

De volgende stappen neemt U best onmiddellijk na het ongeval.

 • Verwittig de politie – hulpdiensten:

Uiteraard dient u indien er gewonden zijn de hulpdiensten te contacteren. U bent in dat geval tevens verplicht om de politie te contacteren.

Is er enkel materiële schade, dan bent u niet verplicht om de politie op te roepen. Doe dit wel als U zich niet comfortabel voelt bij de manier waarop de tegenpartij omgaat met het ongeval, of wanneer er ernstige discussie ontstaat.

Ook anders doet u er soms goed aan om de politie altijd ter plaatse te laten komen. Waarom?

De vaststellingen die door de verbalisanten ter plaatse worden verricht, hebben een bijzondere bewijswaarde, in die zin dat deze primeren op later gedane (éénzijdige) vaststellingen. Het proces-verbaal dat door de politie wordt opgesteld bevat de verklaringen van partijen (en de getuigen), een situatieschets van het gebeuren en de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden.

Dit proces-verbaal wordt vervolgens bij het strafdossier gevoegd.

 • De rijbaan ontruimen – veiligheid andere weggebruikers

Indien er enkel materiële schade is ten gevolge van het verkeersongeval, moet de rijbaan zo snel mogelijk ontruimd worden.

Het is op dat eigenste moment van cruciaal belang om de hierboven weergegeven ‘tips’ in de praktijk toe te passen!

U dient bewijzen te verzamelen omtrent de positionering van de voertuigen, de aanwezigheid van remsporen, de schade, de aanwezigheid van glasscherven en hun plaats op de openbare weg, enzovoort.

Duidelijke foto’s, de aftekening van de banden van uw voertuig en dat van tegenpartij en een duidelijke situatieschets, zijn geen overbodige luxe!

Nadat u dit alles heeft verzameld, kunt u uw voertuig gaan verplaatsen.

Indien uw voertuig niet meer wil meewerken, zet dan de knipperlichten aan en plaats de gevarendriehoek op de juiste afstand.

 • Vul het Europees aanrijdingsformulier in

Tenzij de politie alle nodige vaststellingen doet of verklaringen opneemt, is het van belang dat u samen met uw tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk invult, zelfs indien uw tegenpartij beweert “in fout” te zijn.

Zoals reeds gezegd komt het vaak voor dat betrokkenen die in eerste instantie hun aansprakelijkheid (mondeling) hebben erkend, naderhand (vooral op basis van financiële overwegingen) hun staart intrekken en hun aansprakelijkheid gaan betwisten.

Dit wil u niet meemaken!

Pas wanneer er sprake is van een beperkte schade en een duidelijke dynamiek van het ongeval waardoor deze schade werd veroorzaakt, waarbij de tegenpartij diens aansprakelijkheid uitdrukkelijk op het aanrijdingsformulier erkent, zal enige politionele tussenkomst overbodig zijn.

Het aanrijdingsformulier dat onmiddellijk na het ongeval door beide partijen werd opgesteld en ondertekend, geldt als vervanging van de vaststellingen die anders door de politie worden verricht.

Het Europees aanrijdingsformulier dient als basis voor de verzekeraars om – in geval van een dispuut omtrent de aansprakelijkheid – de feiten van en de aansprakelijkheid voor het verkeersongeval te beoordelen.

Het aanrijdingsformulier primeert zelfs op het strafdossier dat eventueel later nog wordt opgesteld.

Het is dus van uitermate groot belang dat u het aanrijdingsformulier met de nodige voorzichtigheid, doch zo volledig mogelijk invult!

 • Contacteer uw verzekeringsmaatschappij

Contacteer zo snel mogelijk na het ongeval uw verzekeringsmaatschappij of makelaar.

Benevens de autoverzekering beschikt u misschien over één van volgende verzekeringen, die u best tevens per kerende inlicht van het schadegebeuren:

 • Een rechtsbijstandsverzekering
 • Een familiale verzekering
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een ongevallenverzekering

Nuttige tips bij een ongeval

1. Leg een stuk krijt in uw wagen om de banden van uw voertuig af te tekenen alvorens u het verplaatst.

Neem onmiddellijk foto’s van de positionering van de voertuigen alvorens u deze verplaatst. U kunt hiervoor uw gsm gebruiken.

Laat u dienaangaande niet opjagen door anderen die bij het ongeval betrokken zijn!

De initiële vriendelijkheid van een tegenpartij die beweert u te zullen vergoeden, mondt naderhand – vaak na contactname met diens verzekeraar – meestal uit in een bikkelharde strijd!

2. Zijn er getuigen van het ongeval? Noteer hun gegevens op het aanrijdingsformulier (desnoods in uw gsm). Dit kan later van doorslaggevend belang zijn!

3. Ga nooit in op het aanbod van uw tegenpartij die toegeeft in fout te zijn en vervolgens stelt “om de zaak in der minne te regelen”, ZONDER het aanrijdingsformulier in te vullen.

In de meeste gevallen blijft u daarna met lege handen achter, want de verzekeraar van de tegenpartij zal diens fout wél betwisten en dan heeft u geen bewijs meer;

4. Erken NOOIT uw aansprakelijkheid op het aanrijdingsformulier! Niet zelden is de zaak complexer dan deze op het eerste zicht lijkt. Let zeer goed op de exacte bewoordingen die u in het aanrijdingsformulier gebruikt.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14