Nummer met lokaal tarief

Gevolgen van de verkoop

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Evident dient de koper de prijs te betalen en het onroerend goed – na levering door de verkoper – te aanvaarden.

De hoofdverbintenissen van de verkoper bestaan in diens leveringsplicht enerzijds en de verplichting tot vrijwaren anderzijds.

Deze laatste verplichting valt uiteen in de vrijwaring voor uitwinning van eigen daad of derden en voor verborgen gebreken.

Tot slot dient te worden stilgestaan bij het lot van lopende huurovereenkomsten die op het verkochte onroerend goed rusten en de gevolgen daarvan voor zowel de koper als de huurder.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14