Gids Class-action

Class-action

Class-actions

Class-actions of groepsvorderingen omvatten de terugvordering van schade door een grote groep gedupeerden. In België is de gerechtelijke wetgeving niet uitgerust om zeer grote schadegevallen op een efficiënte wijze af te handelen.

Het individueel voeren van een procedure bij massaschadegevallen zou zelfs leiden tot een volledige ontwrichting van het gerechtelijk apparaat, omdat de middelen en infrastructuur gewoonweg ontbreken. Om daaraan te remediëren zijn in de praktijk verschillende technieken ontwikkeld om .

Tot voor zeer kort waren class-actions een onbesproken onderwerp binnen de rechtsliteratuur. Dit in tegenstelling tot andere rechtsstelsels waar deze traditie wel bestaat.

Cassier & Van Maldeghem Advocaten heeft de expertise en structuur ontwikkeld om op te treden in grote schadedossiers. De afhandeling wordt zo veel als mogelijk digitaal gestuurd, zodat het groot aantal slachtoffers op een efficiënte wijze kan bijgestaan worden.

Class-action topics

Sorry, er zijn geen navigatie items gevondenKantoren


Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


Kantoor Brussel
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14


Lees meer over ons

Gerelateerde Artikels

Alle artikels →