Op deze pagina vindt U een download van een voorbeeld voor ingebrekestelling tot betaling van een factuur.

Voorbeeld ingebrekestelling factuur

Geen afdoende reactie op Uw brief tot betaling van een factuur? Sedert 1 juli 2016 is de nieuwe procedure voor invordering van niet-betwiste geldvorderingen van toepassing. De wetsregels voorzien nu dat schuldeisers zich niet meer tot de rechter dienen te wenden voor de invordering van aanvaarde (onbetwiste) facturen, maar dit is eenvoudig mogelijk door tussenkomst van een advocaat. De advocaat zorgt vervolgens dat de gerechtsdeurwaarder een formele aanmaning tot betaling betekent, die dan omgezet wordt in een uitvoerbare beslissing na verloop van 1 maand. Met deze uitspraak kan desnoods zelfs onmiddellijk beslag gelegd worden!

De IOS procedure kan volledig online aangevraagd worden.

Lees meer over onze online incasso-diensten!