Nummer met lokaal tarief

Bod

Leveringsclausule geen eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht bij koop vindt plaats van zodra er tussen partijen overeenstemming is over de zaak en de prijs (art. 1583 B.W.). Het contractueel beding ‘betaling bij levering’ (‘cash on delivery’, ‘payable at sight’) maakt niets anders uit dan een bevestiging van de inhoud van art. 1612 B.W. en kan niet worden gelijkgesteld met een beding van eigendomsvoorbehoud, noch met een verkoop op termijn wat de eigendomsoverdracht betreft.

Meer Lezen

Verkoopbelofte verbindt de belover onherroepelijk

De eenzijdige verkoopbelofte verbindt onherroepelijk de belover tot uitvoering van de verkoop, indien de begunstigde zijn wil te kennen geeft te kopen, voor zover er tussen de partijen overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs

Meer Lezen

Geen zakelijke indeplaatsstelling bij verkoopbelofte

Een verkoopbelofte wordt doelloos, wanneer het voorwerp daarvan teniet is gegaan voordat de optie is uitgeoefend. De schuldeiser kan enkel aanspraak maken op de zakelijke indeplaatsstelling, volgens artikel 1303 van het Burgerlijk Wetboek, als hij een recht op de zaak bezit.

Meer Lezen

Bod intrekken op woning

Een bod doen Wie een woning op het oog heeft, is snel geneigd een bod te doen. Vaak gebeurt dit op vraag en onder druk

Meer Lezen

Kan een advertentie een aanbod zijn?

Het plaatsen van een advertentie Een advertentie is in het digitale tijdperk snel opgemaakt. Wat voor rechtsgevolgen creëert een verkoopadvertentie dan? In principe is een

Meer Lezen