Nummer met lokaal tarief

Internationale handelsagentuur

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De globalisering van de handel

Vooraf kunnen we bemerken dat er een duidelijke tendens is naar het globaliseren van de economische betrekkingen.

Ook het openstellen van de grenzen binnen Europa en het vrij verkeer hebben gezorgd voor een grote groei aan grensoverschrijdende economische relaties.

De internationale handelsagentuur

Er is sprake van een internationale handelsagentuur van zodra er een buitenlands element (ook wel aanknopingspunt) aanwezig is.

Dit aanknopingspunt kan zeer divers zijn: de zetel van één van de partijen, het territorium van de agent, …

Bij het aangaan van een dergelijke handelsagentuur is het belangrijk vooraf in te schatten binnen welk rechtstelsel de overeenkomst zal vallen. Pas dan zal gekend zijn welke regels van toepassing zijn op de agentuur.

Anderzijds is het van even groot belang om de afdwingbaarheid van deze regels na te gaan. Een contractueel recht is maar zo sterk als het kan afgedwongen worden voor een bevoegde rechter.

Europese eenmaking

Binnen Europa kan al melding gemaakt worden van de agentuurrichtlijn 86/653/EEG. Deze heeft het Europees recht sterk geharmoniseerd, waardoor al te sterke verschillen tussen de verschillende lidstaten vermeden worden.

De meeste Europese landen hebben deze richtlijn omgezet in nationaal recht, zij het dat er nog steeds verschillen bestaan en ook de toepassing niet overal hetzelfde is.

In België is op basis van de richtlijn de Wet Handelsagentuur uitgevaardigd op 13 april 1995. Deze wet is een essentieel instrument geweest bij de bescherming van de handelsagent en het regelen van de agenturen in België.

Sedert mei 2014 is deze wet opgenomen onder het Wetboek Economisch Recht (WER) en meer bepaald onder boek X.

 

Rechtspraak

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14