Nummer met lokaal tarief

Geflitst in België

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Geflitst in België, wat nu?

Bijstand advocaat bij snelheidsovertreding
Onze specialisten verkeersrecht helpen U bij een snelheidsovertreding!

In geval van een snelheidsovertreding is de hoegrootheid van uw boete en/of de duurte van uw eventuele rijverbod sterk afhankelijk van een aantal bijkomende elementen, met name:

  • De snelheid waarmede u de toegestane maximumsnelheid heeft overschreden;
  • De omstandigheden van de snelheidsovertreding (weersomstandigheden, plaatsgesteldheid, …);
  • Uw eventuele voorgeschiedenis, d.w.z. of een recidivist bent of niet;
  • De Politierechtbank waarvoor u dient te verschijnen. Iedere Politierechter oordeelt soeverein.

 

Types snelheidsovertreding

In het algemeen kan men de snelheidsovertredingen onderverdelen in 2 categorieën, namelijk de lichte en de zware.

In sommige gevallen zal het volstaan om een boete te betalen. Bij zwaardere overtreding kan U gedagvaard worden.

Onze verkeersrechtspecialisten kunnen U voor alle Belgische politierechtbanken verdedigen. Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren of vul het online formulier in:

 

 

  • De lichte snelheidsovertredingen

Bij lichte snelheidsovertredingen zal u hetzij een onmiddellijke inning van een bepaalde geldsom worden voorgesteld door de politie, hetzij een minnelijke schikking door het Parket (Openbaar Ministerie).

Door de betaling van voornoemde geldsom, zal u gespaard blijven van een rechtszaak.

Echter, wanneer u de snelheidsovertreding betwist en u derhalve niet wil ingaan op het voorstel tot het betalen van een geldsom, zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechter.

  • De zware snelheidsovertredingen

In voorkomend geval is de kans dat u voor de Politierechtbank dient te verschijnen zeer groot.

Eenvoudige snelheidsovertredingen (zijnde deze zonder ongeval), worden bestraft met een geldboete en in sommige gevallen ook een rijverbod.

De geldboete varieert tussen 300,00 EUR en 16.500,00 EUR, terwijl een rijverbod kan uitgesproken worden tussen de 8 dagen en 5 jaar.

Bij uw verdediging dient u dan ook zeer goed te motiveren waarom u een beperkte geldboete zou moeten worden opgelegd (al dan niet met uitstel), alsook een beperkt rijverbod.

Schematisch overzicht:
1)      Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

0 tot 10 km/u  

+10 tot 20 km/u

 

+20 tot 30 km/u

+30 km/u
 

 

 

Boete

€ 50 + € 10 voor elke bijkomende kilometer te snel in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf (onmiddellijke inning)

Of

€ 60 (minnelijke schikking)

 

 

€ 50 + € 10 per bijkomende km boven de 10 km/u (onmiddellijke inning)

Of

€ 60 + € 10 per bijkomende kilometer boven de 10 km/u (minnelijke schikking)

 

Rechtbank:
tussen € 60 en € 3000 1

 

Indien rechtbank: tussen € 60 en € 3000 1

Rijverbod  

 

Mogelijk, maar enkel bij toepassing van art. 38 §1, 4°*

 

 

 

Mogelijk, maar enkel bij toepassing van art. 38 §1, 4°*

 

 

8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 + verplicht bij jonge bestuurders

 

8 dagen > 5 jaar verplicht 3

 

Intrekking

Mogelijk 4

1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen
2. Bij dagvaarding voor de rechtbank
3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis
4. In opdracht van het parket
*Artikel 38§1,4° Wet betreffende de politie over het wegverkeer 16 maart 1968: Bij deze snelheidsovertredingen kan de rechter een rijverbod voor een motorvoertuig uitspreken indien de overtreder binnen drie jaar voor de huidige overtreding reeds driemaal hieromtrent werd veroordeeld.

2) andere wegen

 

0 tot 10 km/u

 

+10 tot 30 km/u

+30 tot 40 km/u +40 km/u
 

Boete

€ 50 (onmiddellijke inning)

Of

€ 60 (minnelijke schikking)

 

€ 50 + € 5 per bijkomende km boven de 10 km/u (onmiddellijke inning)

 

Rechtbank:
tussen € 60 en € 3000 1

Indien rechtbank: tussen € 60 en € 3000 1
 

Rijverbod

 

Mogelijk in geval van art. 38 §1, 4°*

 

 

 

8 dagen > 5 jaar mogelijk 2 + verplicht bij jonge bestuurders

 

8 dagen > 5 jaar verplicht 3

 

Intrekking

 

 

 

Mogelijk 4

 

1. Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen
2. Bij dagvaarding voor de rechtbank
3. Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis
4. In opdracht van het parket
* Artikel 38§1,4° Wet betreffende de politie over het wegverkeer 16 maart 1968: Bij deze snelheidsovertredingen kan de rechter een rijverbod voor een motorvoertuig uitspreken indien de overtreder binnen drie jaar voor de huidige overtreding reeds driemaal hieromtrent werd veroordeeld.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14