Nummer met lokaal tarief

Alcoholcontrole in België

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Stel: u wordt onverwacht aan de kant van de weg gezet…alcoholcontrole.

Misschien heeft u een glaasje gedronken bij die lunch of komt u van bij vrienden die iets te vieren hadden.

De paniek slaat u om het hart.

Verloop alcoholcontrole

Hoe verloopt zo een alcoholcontrole en wat zijn uw rechten hierbij?

1. Een alcoholcontrole bestaat uit drie fasen

 • Het sampelingtoestel of ‘snuffeltoestel’

Via een samplingtoestel, ook ‘snuffeltoestel’ genaamd, kan de politie op zeer snelle wijze nagaan of de bestuurder mogelijks onder invloed is van alcohol. Het snuffeltoestel detecteert immers of er alcohol in de lucht van het voertuig aanwezig is.

Wanneer het sampelingtoestel daadwerkelijk de aanwezigheid van alcohol detecteert, zal vervolgens worden overgegaan tot de eigenlijke ademtest en/of ademanalyse.

 • De ademtest

De politie heeft het recht om aan iedere weggebruiker (inclusief fietsers) een ademtest op te leggen.

U heeft daarbij het recht om 15 minuten te wachten alvorens de ademtest af te leggen.

Uw ademtest kan 3 mogelijke resultaten opleveren:

 • S (Safe of veilig): U mag gerust verder rijden, want uw alcoholgehalte bedraagt minder dan 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht;
 • A (Alarm): U heeft te veel gedronken! Uw alcoholgehalte is in dit geval minstens 0,22 maar minder dan 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (of tussen de 0,5 en 0,8 g/l alc. (promille);
 • P (Positief): dit betekent dat uw alcoholgehalte minstens 0,35 mg per liter uitgeademde lucht of meer (of meer dan 0,8 g/l alc.) bedraagt.

In de laatste twee gevallen (A en P) zal de politie u onmiddellijk het verbod opleggen om verder te rijden en zal u onderworpen worden aan een ademanalyse.

Deze admenanalyse heeft tot doel het resultaaat van de ademtest te bevestigen en daarbij een exacter resultaat weer te geven.

 • De ademanalyse

Ditmaal dient u opnieuw in het toestel te blazen om de hoeveelheid alcohol in uw bloed exact vast te stellen.

Indien het resultaat u niet bevalt, kunt u vragen dat een 2de ademanalyse zou worden uitgevoerd.

Als de resultaten van beide analyses gelijklopend zijn, dan zal enkel degene met de laagste waarde van de twee weerhouden worden.

Opmerking: Het is best mogelijk dat een eerste ademtest “A” aangeeft, terwijl het resultaat van de ademanalyse “S” is.

Het zal dan uiteraard de “S” zijn die telt voor de betrokken bestuurder.

2. Resultaten en sancties ademanalyse

 • ‘S’ = een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l: U mag gewoon verder rijden
 • ‘A’ = een alcoholconcentratie van minstens 0,22 maar minder dan 0,35 mg/l
 • ‘P’ = een alcoholconcentratie van minstens 0,35 mg/l of meer:

De uiteindelijke sancties zijn afhankelijk van de hoeveelheid alcohol in uw bloed.

Wil u weten welke straffen voor u van toepassing zijn?

Uiteraard is een goede verdediging voor de Rechtbank belangrijk. De geldboeten kunnen u immers een aanzienlijke financiële kater bezorgen en het rijverbod kan een bron van frustratie zijn.  Een voor u  zo licht mogelijke straf bekomen, is het doel van Alto Advocaten. Aarzel niet om ons te contacteren!

Vul het online formulier in voor het berekenen van de straf voor alcoholintoxicatie.

3. Bijzonder geval: de bloedproef

De bloedproef is een uitzonderlijke maatregel, die slechts in welbepaalde gevallen wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het ademtesttoestel of ademanalysetoestel onbeschikbaar is, wanneer de betrokkene niet in staat is om te blazen, als tegenexpertise op vraag van de betrokkene, in geval van tegenstrijdige resultaten na drie ademanalyses, enzovoort.

4. Overtreding: Weigering van de ademtest, ademanalyse of bloedproef zonder geldige reden

Men mag een ademtest, ademanalyse of bloedproef NIET weigeren zonder geldige reden. Indien men zulks tóch doet, stelt men zichzelf bloot aan ernstige sancties:

 • Onmiddellijk rijverbod van minstens 6 uur
 • Mogelijkheid van minnelijke schikking
 • Onmiddellijk intrekken rijbewijs voor minstens 15 dagen, indien de test zonder enige geldige reden werd geweigerd
 • Bij doorverwijzing naar de rechtbank kan de rechter kan een boete van 1.200 euro tot 12.000 euro opleggen, plus een rijverbod.

Uw rechten bij een alcoholcontrole

Nog eens op een rijtje:

 1. U heeft het recht om 15 minuten te wachten alvorens een ademtest af te leggen
 2. U heeft het recht om een bloedproef te vragen

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14