Nummer met lokaal tarief

Gids Handelsagentuur

Handelsagentuur is een benoemd contract van handelstussenpersonen en wordt gekwalificeerd onder de distributiecontracten.

Onder de handelstussenpersonen vallen hoofdzakelijk de handelsagent, handelsvertegenwoordiger, de commissionair en makelaar.

De wettelijke definitie luidt als volgt:

“De handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal.”

Essentieel is dus dat de handelsagent, in tegenstelling tot de handelsvertegenwoordiger, zijn of haar werkzaamheden zelf organiseert en zelfstandig de agenda beheert.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14