Nummer met lokaal tarief

Gids Handelsagentuur

Welke wijzen van beëindiging

De handelsagentuurwetgeving regelt de wijzen van beëindiging van de handelsagentuur. Daarnaast blijft het algemeen verbintenissenrecht van toepassing, zolang de Wet daar niet uitdrukkelijk van afwijkt.

Volgende beëindigingswijzen behoren tot de mogelijkheden:

– Algemeen verbintenisrechtelijke beëindigingen (wederzijdse toestemming, aflopen van de termijn, overmacht, verval van de overeenkomst, overlijden, faillissement, gerechtelijke of uitdrukkelijke contractuele ontbinding)

– Opzegging

Beëindiging wegens ernstige tekortkomingen of wegens uitzonderlijke omstandigheden

– Eénzijdige verbreking (“acte équipollant à rupture”)

Gevolgen van de stopzetting

De handelsagent kan ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst recht hebben op een uitwinningsvergoeding.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14