Nummer met lokaal tarief

Gids Handelsagentuur

Definitie handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuur is een benoemd contract van handelstussenpersonen en wordt gekwalificeerd onder de distributiecontracten. De handelsagentuur is strikt wettelijk gereglementeerd.

In tegenstelling tot de richtlijn handelsagentuur geeft de (vroegere) Wet Handelsagentuur een uitdrukkelijke definitie van de handelsagentuurovereenkomst:

“Een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal”

Er zijn dus 3 bestanddelen te onderscheiden:

  • Het gaat om een handelstussenpersoon
  • Geen band van ondergeschiktheid van de agent ten aanzien van de principaal
  • Een graad van permanentie

Formaliteiten voor handelsagent

Er zijn in principe geen formaliteiten om als handelsagent te kunnen beginnen.

Omdat de handelsagent objectieve daden van koophandel stelt, is hoe dan ook een inschrijving in de kruispuntbank vereist, maar dit is op zich geen beletsel om activiteiten van handelsagent uit te voeren. Wél ontstaan mogelijks procedurele problemen ingevolge art. 14 KBO-wet

Verschillende soorten handelsagentuur

Er bestaan verschillende types handelsagentuur. Een onderscheid kan bijvoorbeeld gemaakt worden tussen de agentuur voor diensten of goederen.

De toepassing ervan beperkt zich bovendien niet tot de handel stricto senso, kunnen bijvoorbeeld ook beschouwd worden als handelsagenten:

  • Makelaars die slechts voor 1 opdrachtgever werken
  • Managers die ook klanten aanbrengen
  • Bank- en verzekeringsagenten

Handelsagentuur topics

Sorry, er zijn geen navigatie items gevonden


Gids startpagina

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14