Nummer met lokaal tarief

Kan een compromis verbroken worden?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Niet zelden ontstaan er discussies of problemen nadat de (onderhandse) verkoopovereenkomst is tot stand gekomen. Wat gebeurt er indien één der partijen de overeenkomst niet meer wil of kan uitvoeren? Wat in geval van ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van één der partijen of in hoofde van hen beiden? Wat indien de overeenkomst vatbaar is voor nietigverklaring?

Zolang de verkoopovereenkomst niet ontbonden of vernietigd is, blijft zij bestaan.

Partijen beslissen vaak om in dat geval de compromis te verscheuren of om de overeenkomst minnelijk te ontbinden/vernietigen.

Dit heeft echter vaak ernstige repercussies fiscaal vlak.

In het Belgische contractenrecht dient de ontbinding of de vernietiging in beginsel in rechte gevorderd te worden. Dit principe is niet verwonderlijk, gelet op de verregaande rechtsgevolgen die de ontbinding en de nietigverklaring met zich meebrengen.

Keerzijde van de medaille: een gerechtelijke procedure neemt vaak veel tijd in beslag. Sommige partijen willen de uitspraak ten gronde niet afwachten en nemen zelf maatregelen, bijvoorbeeld door te weigeren het onroerend goed in ontvangst te nemen, door de prijs niet te betalen, enzovoort.

De koper beschikt evenwel over een aantal actiemogelijkheden.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14