Nummer met lokaal tarief

Merkinbreuk of niet?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat is een merk

Een merk is een geregistreerd teken dat door de wet beschermd wordt. Dat is de vereenvoudigde definitie van wat het uitgangspunt van het merkenrecht is.

Er zijn verschillende types merken en beschermingen. In de Benelux kennen we natuurlijk het Benelux merk. Dit merk wordt geregistreerd bij het Benelux merkenbureau en geniet bescherming binnen het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg.

Binnen de categorie merken, is dan nog eens een verdere opdeling te maken. Zo zijn er woordmerken en beeldmerken. Al deze verschillende types bieden ook een andere bescherming.

Merkinbreuken

Die bescherming is het opzet van de registratie van een merk. Wie aan een merk bouwt, wil een andere onderneming uiteraard niet met het hard werk en vaak jarenlange inspanningen aan de haal zien gaan.

Daarom voorziet de merkenwetgeving in specifieke procedures om op te treden tegen een merkinbreuk.

Rechtspraak

  Merkinbreuk wegens verwarringsgevaar

  Het Hof van Beroep te Gent tekent in dit arrest duidelijk de lijnen van een mogelijk inbreuk inzake merkenrecht.

  Het teken “Eranne” maakt een inbreuk op het woord- en beeldmerk “Era” uit (schending artikelen 2.20.1.b en d BVIE).
  Tevens schendt het de artikelen 94/3, 94/5 en 94/2,8° WHPC.

  De principes worden in het arrest nog eens op een rij gezet.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Nieuw merk Belgacom geen inbreuk op logo Optima

  Er is onvoldoende bewijs omtrent de toepassingsvoorwaarden van het Optima merk als bekend merk, alsook van het verband tussen merk en teken.

  Ondanks het niet aanvaarden van de bekendheid van het merk en de meer beperkte rol die dient gegeven te worden aan de kleur/kleurschakering wordt geoordeeld dat er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en dit gezien het herinneringsbeeld dat blijft bestaan bij het relevante publiek door de combinatie van de vormgeving “oneindige lussen” met een specifiek kleurgebruik- en schakering.

  De overeenstemming wordt evenwel als zwak beschouwd omdat er geen auditieve gelijkenissen zijn tussen merk en teken. Er is evenmin sprake van ene begripsmatige overeensteming

  Ook de soortgelijkheid tussen de aangeboden diensten is niet aanwezig

  Er kan dus geen verwarring ontstaan, omdat er geen overeenstemming bestaat.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14