Nummer met lokaal tarief

Aandelenregister van groot juridisch belang

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Aandelenregister: hoeksteen van de vennootschap

Sedert de afschaffing van de aandelen aan toonder, is het aandelenregister de hoeksteen van de meeste vennootschap met rechtspersoonlijkheid geworden.

In het bijzonder is de wettelijke verplichting tot het houden van een aandeelhoudersregister opgelegd aan de BVBA, NV, CV, Comm.VA en LV.

Voor de BVBA, NV en CV is alles duidelijk omschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De wettelijke regels zijn terug te vinden:

Voor de BVBA: artikel 233 W.Venn.

Voor de Coöperatieve vennootschap: artikel 357 W.Venn

Voor de Naamloze vennootschap: artikel 463 W.Venn

Enkel voor de NV is een aandeelhoudersregister in elektronische vorm mogelijk. Voor de overige vennootschappen geldt de verplichting van een papieren register.

Overgang van aandelen

Bij een net opgerichte vennootschap stellen zich weinig problemen. De gegevens van de aandeelhouders zijn terug te vinden in de oprichtingsakte en er is weinig kans op discussie.

Die situatie verandert wanneer sommige aandelen overgaan op een nieuwe eigenaar.

Dan moet het aandelenregister aangepast worden aan de nieuwe situatie. De regeling verschilt van vennootschap tot vennootschap.

1. Overdracht van aandelen in een BVBA

Zowel de overdrager als de overnemer moeten meewerken om de overdracht te noteren int het register. Dit vereist een gehandtekende en gedagtekende verklaring.

2. Overdracht van aandelen in een NV

Ook daar moeten de overdrager en overnemer samenwerken om de overdracht in te schrijven, doch ook de vennootschap kan op eigen initiatief de overdracht erkennen en in het register noteren, wanneer daarvan bewijs te vinden is in brieven of andere “bescheiden”.

3. Overdracht in een CV

In een coöperatieve vennootschap zal het bestuur de overdracht moeten inschrijven op grond van de documenten die voorgelegd worden en gedag- en gehandtekend moeten zijn.

De functie van de inschrijving bij de overdracht van aandelen is juridisch van groot belang. De overdracht is pas tegenwerpelijk ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf de datum van inschrijving van de overdracht in het aandeelhoudersregister!

Het is van uitermate groot belang om bij een overdracht van aandelen te voorzien dat de aantekening in het aandeelhoudersregister te zelfdertijd kan gebeuren als het tekenen van de overnameovereenkomst. Vergeet men deze formaliteit, dan kunnen zich later problemen aandienen wanneer de vennootschap de overdracht niet erkent.

Alle rechten die een aandeelhouder kan uitoefenen zijn verbonden aan de tegenwerpelijkheid ten aanzien van de vennootschap, en dus ook de inschrijving in het aandelenregister.

Rechtspraak

    Dagvaarding van de vennootschap om overdracht te registeren

    De vennootschap kan de inschrijving van een overdracht of overgang van aandelen niet dwarsbomen zonder geldige grondslag. De aandeelhouder beschikt over een vorderingsrecht tegen de vennootschap om het aandelenregister bij te houden en alle door de wet voorgeschreven gegevens in te registeren. De nieuwe aandeelhouder kan de vennootschap in rechte dagvaarden.

    De vennootschap kan evenwel de registratie weigeren wanneer blijkt dat de overdracht of overgang ongeldig is. Dan hadelt de vennootschap wel op eigen verantwoordelijkheid.

    Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14