Nummer met lokaal tarief

Art. 7.3 Wegcode – achterlaten van voorwerpen of stoffen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wettekst

7.3. Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.

Achterlaten van voorwerpen of stoffen

Omdat het algemeen Verkeersreglement enkel van toepassing is voor gebruikers van de openbare weg, geldt het verbod op het hinderen of onveilig maken van het verkeer niet voor wie zich op private eigendom bevindt en zo het verkeer hindert. Wel kan in dat geval een overtreding van art. 522.1 Sw. aan de orde zijn.

Overmacht

De vervolging wegens art. 7.3. Wegcode kan slechts dan succesvol betwist worden wanneer het bewijs van toeval of overmacht wordt geleverd: “zijnde een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die deze wil niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen en die derhalve niet met een aan de beklaagde te wijten nalatigheid of gebrek aan voorzorg verenigbaar is” (Cass. 5 oktober 1953).

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bestuurder op de gewone rijbaan een obstakel tegenkomt dat wordt geprojecteerd tegen een ander voertuig.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14