Nummer met lokaal tarief

Art. 12.4 Wegcode – uitvoeren manoeuvre

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wettekst

Art. 12.4 Wegcode:

“De bestuurder die een manoeuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.

Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden of van rijstrook of van file veranderen bij het ritsen bedoeld in artikel 12bis.”

Principes

Wie een manoeuvre uitvoert, moet voorrang verlenen.

Een manoeuvre is een beweging die het verkeer hindert en bijgevolg een zekere verandering van richting insluit.

De regel van art. 12.4 geldt niet wanneer beide bestuurders een manoeuvre uitvoeren.

Wie een manoeuvre uitvoert geniet niet van de voorrang die hij zou genieten, indien de rijbeweging of een deel ervan onder de toepassing zou vallen van een ander voorschrift van de wegcode mocht de bestuurder geen manoeuvre uitgevoerd hebben.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14