Nummer met lokaal tarief

Wanneer gaat rijverbod in?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Rijverbod pas na definitieve veroordeling

Van zodra er een definitieve uitspraak is, zal het parket initiatief nemen om het rijverbod te doen ingaan.

Wanneer is er een definitieve uitspraak? Wanneer er geen rechtsmiddelen tegen de veroordeling meer openstaan.

Is het vonnis gewezen door de Politierechter. Dan zal dit zijn na het verstrijken van de beroepstermijnen (30 dagen + 40 dagen).

Werd de uitspraak gedaan door de Correctionele rechtbank in hoger beroep, dan is dat na het verstrijken van de cassatietermijn van 15 dagen.

Heeft U cassatie aangetekend of laten aantekenen, dan zal de straf pas ingaan wanneer er een definitief arrest gewezen werd dat het cassatieberoep heeft afgewezen.

Parket doet rijverbod ingaan

Eenmaal de strafprocedure beëindigd is, zal het parket dus een kennisgeving doen aan de veroordeelde. U kan dit niet zelf kiezen en moet dus het initiatief van het parket afwachten. Uiteindelijk zal na een aantal weken of zelfs maanden de betekening gebeuren.

Deze kennisgeving doet het verval van het recht tot sturen pas ingaan na verloop van 4 werkdagen. Binnen deze termijn moet U Uw rijbewijs moet U het rijbewijs gaan inleveren op de griffie.

Afgeven op de griffie

Uw rijbewijs moet U gaan afgeven op de griffie van de rechtbank die het rijverbod uitsprak. Het adres zal aangegeven staan op de kennisgeving.

Is het rijverbod uitgesproken aan de andere kant van België, dan zal U zich dus moeten verplaatsen. Eventueel kan U het rijbewijs per post opsturen naar de griffie, wanneer dit een plaatselijk gebruik is, maar informeer U zeker eerst vooraf! Het rijbewijs laten inleveren door een derde is ook mogelijk.

Let op! Van zodra U het rijbewijs heeft ingeleverd bij de griffie mag U tijdens de looptijd van het verval van het recht tot sturen geen voertuig meer besturen waarop het rijverbod slaat. U mag dus ook van de griffie niet terug naar huis rijden!

Wanneer het rijverbod afgelopen is (eventueel na het afleggen van examens) mag U zelf, of een volmachtdrager, het rijbewijs afhalen.

U levert het rijbewijs niet in?

Dan kan U bijkomend gestraft worden.

U riskeert een geldboete van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend verval van het recht tot sturen van minstens een maand. Verzachtende omstandigheden kunnen wel in rekening gebracht worden (bijvoorbeeld betekening rijverbod tijdens verlof).

Bovendien wordt het verval van het recht tot sturen verlengd zolang U het rijbewijs niet heeft ingeleverd.

Schending van het rijverbod

Kreeg U een rijverbod en levert U het rijbewijs niet in en blijft U toch hardnekkig verder rijden, dan loopt U kans op een gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar en een geldboete van 500 tot 2.000 euro. Een bijkomend rijverbod van minstens 3 maanden tot zelfs een levenslang rijverbod kan opgelegd worden.

Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen de 3 jaar.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14