Nummer met lokaal tarief

Straffen bij recidive

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Vanaf 01.01.2015 is de mogelijkheid ontstaan voor vervolging naar aanleiding van (wettelijke) recidive voor feiten die geen betrekking hebben op dezelfde overtreding die u in het verleden heeft begaan.

Wettelijke basis recivide

De wettelijke bepalingen dienaangaande liggen vervat in artikel 38 §6 Wegverkeerswet, hetwelk bepaalt:

§ 6. Behoudens in geval van artikel 37/1, eerste lid, moet de rechter het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste 3 maanden uitspreken, en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, in de periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48 en 62bis, opnieuw één van deze overtredingen begaat.

 Wanneer de schuldige binnen 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, twee van deze overtredingen opnieuw begaat, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste 6 maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.

 Wanneer de schuldige binnen 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, drie of meer van deze overtredingen opnieuw begaat, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste 9 maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.”

Geviseerde overtredingen

 • Alle overtredingen van de vierde graad;
 • Grove snelheidsovertredingen die steeds tot een verval van het recht tot sturen aanleiding geven;
 • Rijden zonder rijbewijs of tijdens de periode van onmiddellijke intrekking;
 • Vluchtmisdrijf (met of zonder gewonden);
 • Zware alcoholintoxicatie of dronkenschap;
 • Drugs in het verkeer;
 • Iemand aanzetten, uitdagen of toelaten te rijden, terwijl deze persoon dronken of geïntoxiceerd is;
 • Een begeleider die tijdens zijn/haar rijverbod tóch rijdt;
 • De infrastructuur tot vaststelling van overtredingen verstoren of bemoeilijken.

Herhaling binnen de 3 jaar van 1 voorafgaande (al dan niet) gelijkaardige veroordeling:

Sancties:

 • Een verplicht rijverbod van minstens 3 maanden;
 • Het verplicht slagen in 4 examens en onderzoeken.

Herhaling binnen de 3 jaar van 2 voorafgaande (al dan niet) gelijkaardige veroordelingen:

Sancties:

 • Een verplicht rijverbod van minstens 6 maanden;
 • Het verplicht slagen in 4 examens en onderzoeken.

Herhaling binnen de 3 jaar van 3 voorafgaande (al dan niet) gelijkaardige veroordelingen:

Sancties:

 • Een verplicht rijverbod van minstens 9 maanden;
 • Het verplicht slagen in 4 examens en onderzoeken.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14