Nummer met lokaal tarief

Rijverbod in het weekend

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Rijverbod als sanctie

Het rijverbod kan een zwaardere sanctie vormen voor wie de wagen nodig heeft voor het werk.

Aldus zou een rijverbod tijdens de week er de facto voor kunnen zorgen dat de betrokkene bijvoorbeeld ontslaan wordt of een tijdelijke dienstbetrekking niet verlengd wordt.

Om dit op te vangen, kan gevraagd worden om het rijverbod enkel in het weekend te laten doorgaan.

Gunstmaatregel van het weekendrijverbod

Een weekendrijverbod is een gunst die enkel gevraagd kan worden aan de politierechter, daar waar dit vroeger ook door het parket kon toegestaan worden.

Als beklaagde dient U het verzoek uiteraard te motiveren. Cassier & Van Maldeghem Advocaten kan U daarbij assisteren door de nodige stukken op te vragen.

Let op, het weekendrijverbod strekt zich ook tot feestdagen!

Praktische aspecten van het rijverbod tijdens het weekend

Het rijbewijs wordt zoals bij een gewoon rijverbod ingeleverd bij de griffie van de politierechtbank.

Zoals steeds moet het rijbewijs worden binnengegeven op de griffie rechtbank binnen de vier werkdagen na de kennisgeving van het rijverbod.

Daar krijgt U een attest afgeleverd dat U meeneemt naar de stadsdiensten en waar U een aangepast rijbewijst krijgt. Dit aangepast rijbewijs houdt U bij wanneer U dan tijdens de week rijdt.

Ingaan weekendrijverbod

Het weekendrijverbod gaat in

  • om 20 uur op de eerste vrijdag na de vierde kalenderdag na de kennisgeving van het rijverbod

of voor een feestdag

  • om 20 uur op de vooravond van de eerste wettelijke feestdag na de vijfde kalenderdag na de kennisgeving van het het rijverbod.

Het weekendrijverbod loopt af:

  • van vrijdagavond 20 uur tot zondagavond 20 uur of
  • vanaf 20 uur op de vooravond van een wettelijke feestdag tot 20 uur op de avond van die wettelijke feestdag.

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14