Nummer met lokaal tarief

Boete bij verkeersovertreding in België

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Soorten overtredingen

Sedert 31 maart 2006 bestaan er 4 categorieën (graden) van overtredingen. Binnen welke categorie de overtreding valt, bepaalt welke sanctie wordt opgelegd.

Het is dus van belang exact te weten welke kwalificatie de overtreding heeft.

Overtreding 1ste graad – lichte overtredingen

Wat?

Bv. gordel niet dragen, richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht, ‘s nachts zonder verlichting fietsen, onrechtmatig op de busstrook rijden, onrechtmatig op de pechstrook rijden.

Sanctionering

  • Een onmiddellijke inning door de politie van 55,00 EUR of een minnelijke schikking aangeboden door het OM van 65,00 EUR kan worden toegepast;
  • Indien u wordt gedagvaard voor de Politierechter riskeert u een boete tussen 60,00 EUR en 1.500,00 EUR en zal het verval van het recht tot sturen (of rijverbod) wellicht worden uitgesproken, indien u zich in de hypothese van artikel 38, 1, 4° Wegverkeerswet bevindt (namelijk wanneer u binnen de 3 jaar vóór de laatste overtreding reeds 3 keer omtrent hetzelfde werd veroordeeld).

Overtreding 2de graad – onrechtstreeks gevaar

Wat?

Bv. vast oranje verkeerslicht negeren, als bestuurder bellen met gsm in de hand, rechts inhalen waar dit verboden is, de veiligheidsafstand voor vrachtwagens niet naleven, achtermistlichten niet aanzetten wanneer verplicht, gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (bepaalde gevallen), onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met handicap.

Sanctionering

  • Een onmiddellijke inning door de politie van 110,00 EUR of een minnelijke schikking aangeboden door het OM van 120,00 EUR kan worden toegepast;
  • Indien u wordt gedagvaard voor de Politierechter riskeert u een boete tussen 120,00 EUR en 1.500,00 EUR en zal het verval van het recht tot sturen (of rijverbod) kunnen worden uitgesproken.

Overtreding 3de graad – rechtstreeks gevaar

Wat?

Bv. rood verkeerslicht negeren, inhaalverbod niet naleven, dubbel inhalen waar dit verboden is, inhalen nabij oversteekplaats, voetgangers of fietsers in gevaar brengen, regels betreffende kruisen niet naleven.

 Sanctionering

  • Een onmiddellijke inning door de politie van 165,00 EUR of een minnelijke schikking aangeboden door het OM van 170,00 EUR kan worden toegepast;
  • Indien u wordt gedagvaard voor de Politierechter riskeert u een boete tussen 180,00 EUR en 3.000,00 EUR en zal het verval van het recht tot sturen (of rijverbod) kunnen worden uitgesproken.

Opgelet: de Politierechter is verplicht om beginnende bestuurders een rijverbod op te leggen!

Overtreding 4de graad – onvermijdelijk gevaar

Wat?

Links inhalen op helling of in bocht, aansporen tot overdreven snel rijden, verkeerstekens op een overweg negeren, rechtsomkeer maken op autosnelweg, straatraces.

 Sanctionering

  • Een onmiddellijke inning door de politie van 450,00 EUR.

Opgelet: Dit geldt niet voor inwoners van België. Belgen worden in principe altijd gedagvaard!

  • Indien u wordt gedagvaard voor de Politierechter riskeert u een boete tussen 240,00 EUR en 3.000,00 EUR;
  • De Politierechter MOET het verval van het recht tot sturen (of rijverbod) uitspreken van minstens 8 dagen tot 5 jaar, tenzij de Politierechter hiervan afwijkt en zulks in het vonnis motiveert.

Bijzondere sancties

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14