Nummer met lokaal tarief

Rechtsbijstand bij een verkeersongeval

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

BA polis met rechtsbijstand

Aan het grootste deel van verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen is een polis rechtsbijstand gekoppeld.

Rechtsbijstandverzekeringen kunnen aanzienlijk verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Gelukkig zijn rechtsbijstandsverzekeraar wettelijk verplicht om bepaalde principes in uw rechtsbijstandspolis op te nemen.

Over het algemeen zal uw rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomen voor het volgende:

1. Uw strafrechtelijke verdediging

Normaliter heeft u op grond van de door u onderschreven rechtsbijstandsverzekering recht op bijstand van een advocaat naar keuze voor uw strafrechtelijke verdediging.

De door u gekozen advocaat kan u bijstaan bij uw verdediging voor de Politierechtbank wegens bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, het negeren van een rood licht, alcoholintoxicatie/dronkenschap, vluchtmisdrijf, enzovoort.

Weet dat u geen genoegen dient te nemen met de advocaat die uw rechtsbijstandsverzekeraar aanwijst. De keuze is geheel aan u.

U kiest uw eigen advocaat, wiens bijstand voor u volledig kosteloos zal zijn.

2. Het verhaal van uw schade bij de voor het ongeval aansprakelijke partij

Wanneer u schade hebt geleden door de fout van een ander zal de rechtsbijstandverzekeraar eerst proberen om de zaak minnelijk te regelen.

Desalniettemin doet u er goed aan om – indien u twijfels heeft omtrent de correcte en stipte opvolging van uw dossier – toch reeds een gespecialiseerde advocaat te raadplegen,  zoals Cassier & Van Maldeghem Advocaten. Wij volgen dan de door uw rechtsbijstandsverzekeraar ondernomen stappen op en sturen deze desgevallend bij, door er onder andere voor te zorgen dat:

 • Uw tegenpartij tijdig in gebreke wordt gesteld;
 • Briefwisseling tijdig en correct wordt uitgestuurd én beantwoord;
 • De vorderingen die u kunt instellen niet verjaren;
 • De regelingsvoorstellen correct worden opgesteld.

Indien de minnelijke fase op niks is uitgedraaid, heeft u sowieso recht op bijstand van uw advocaat naar keuze.

Afhankelijk van de door u onderschreven rechtsbijstandsverzekering zal u rechtsbijstand genieten in onder andere de volgende situaties:

 • De voor het ongeval aansprakelijke persoon wordt gedagvaard voor de Politierechtbank en u stelt zich burgerlijke partij;
 • Rechtstreekse dagvaarding van de aansprakelijke tegenpartij nadat het dossier door het Parket werd geseponneerd;
 • Kosten van uw advocaat nadat u in staat van dronkenschap een ongeval hebt veroorzaakt en de verzekering een regresvordering heeft ingesteld;
 • Bij insolventie van uw tegenpartij.

Wie is in rechtsbijstand verzekerd?

De door u onderschreven polis rechtsbijstand verzekert niet uitsluitend u, als diegene die de verzekering heeft afgesloten, maar ook:

 • Uw echtgenoot of de persoon waarmee u samenwoont;
 • Uw ouders en aanverwanten in de rechte lijn die bij u inwonen en die door u onderhouden worden;
 • Degene die eigenaar is van het motorrijtuig en van de aanhangwagen;
 • De door u gemachtigde bestuurder van het verzekerde motorrijtuig;
 • De door u gemachtigde (en kosteloos vervoerde) inzittende van het verzekerde motorrijtuig.

Bijvoorbeeld: Indien u de toegelaten bestuurder was van een voertuig van één van uw ouders, zullen de meeste rechtsbijstandverzekeraars tussenkomen.

 Opgelet: U kan tevens in rechtsbijstand verzekerd zijn als bijvoorbeeld fietser of voetganger!

Immers, vaak zal u via uw familiale verzekering (of een andere verzekering) ook recht hebben op rechtsbijstand. Dit niet alleen wanneer u als slachtoffer schade hebt geleden en u een schadevergoeding wenst te bekomen, maar tevens indien u als beklaagde werd gedaagd om te verschijnen voor de politierechtbank.

Welke kosten betaalt uw rechtsbijstandsverzekeraar?

Veelal zal de rechtsbijstand tussenkomen voor de volgende zaken;

 • De kosten van (gerechtelijke) expertises en onderzoeken;
 • Het honorarium van uw advocaat;
 • De kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure (inclusief de rechtsplegingsvergoeding indien u daartoe zou worden veroordeeld).

Conflict met uw rechtsbijstandverzekeraar?

Uw BA-verzekeraar is tevens uw rechtsbijstandsverzekeraar. In dit geval kan er een belangenconflict ontstaan tussen uzelf en uw verzekeraar.

Het kan immers zijn dat uw verzekeraar u aansprakelijk acht voor het ongeval. Het komt ook vaak voor dat uw verzekeraar u – als slachtoffer – een bepaald regelingsvoorstel wil opdringen.

U gaat in geen van beide gevallen akkoord? Raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat naar keuze op basis van de objectiviteitsclausule!

De “objectiviteitsclausule” is een verplichte wettelijke bepaling die in iedere rechtsbijstandsverzekering moet opgenomen worden en strekt tot de bescherming van de verzekerde indien deze niet akkoord gaat met de visie van diens verzekeraar.

Volgens de objectiviteitsclausule heeft u het recht om het advies in te winnen van een advocaat naar keuze. De volgende scenario’s zijn dan denkbaar:

 • Uw advocaat bevestigt het standpunt van uw verzekeraar: uw rechtsbijstandsverzekeraar zal de helft van de kosten van het advies van uw advocaat moeten betalen;
 • U begint een gerechtelijke procedure tegen de derde betrokkene en dit tegen het advies van uw advocaat in: uw rechtsbijstandverzekeraar zal de kosten van uw advocaat retroactief moeten terugbetalen, op voorwaarde dat u blijkens een definitief vonnis een beter resultaat heeft behaald dan hetgeen uw verzekeraar had vooropgesteld;
 • Uw advocaat deelt uw mening: uw rechtsbijstandverzekeraar is verplicht de kosten voor het advies, maar ook alle verdere kosten en erelonen van uw advocaat en de Rechtbank, ten laste te nemen. Het resultaat van de procedure is van geen invloed.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14