Nummer met lokaal tarief

Rechtsbijstand verdediging verkeersovertreding

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat is rechtsbijstand

Rechtsbijstand betekent dat U door een advocaat wordt verdedigd voor de Politierechtbank, en desgevallend in hoger beroep, bij een dagvaarding door het openbaar ministerie wegens een verkeersovertreding.

In de strikte zin houdt rechtsbijstand in dat er in de polis een waarborg is opgenomen waardoor de advocatenkosten worden gedekt in het geval U gedagvaard wordt voor de politierechter.

Verdediging voor de politierechter

Wanneer wij door een cliënt verzocht worden om de verdediging te behartigen, doen wij al het nodige om alle aspecten van het dossier na te gaan. Dit onderzoek spits zich toe op 2 aspecten:

1. Het juridisch onderzoek

  • Zijn de feiten zoals omschreven wel gepleegd door de cliënt? En is de weerslag daarvan terug te vinden in het strafdossier? Indien er geen bewijs is of er twijfel bestaat, zullen wij de vrijspraak vragen. Indien nodig wordt de tussenkomst van een verkeersdeskundige gevraagd.
  • Kan op basis van de tenlastelegging een veroordeling uitgesproken worden, m.n. vormen de feiten op zich voldoende basis om een veroordeling op te leveren? Is dit niet het geval, dan zal er opnieuw een vrijspraak of een herkwalificatie gevorderd worden. Bij een herkwalificatie is een lichtere straf vaak mogelijk.

2. De strafmaat

Uiteraard pleiten wij ook op het vlak van de bestraffing. Daarvoor kunnen o.a. verzachtende omstandigheden aangevoerd worden. Ook de opschorting, het gewoon of probatie-uitstel, zijn opties. Deze worden op voorhand besproken.

Zelf verschijnen?

Een vraag die wij vaak ontvangen, is of het verplicht is te verschijnen voor de politierechter. De regel is dat dit niet verplicht is (wanneer U door een advocaat vertegenwoordigd wordt ten minste. De cliënt kan dus zelf kiezen of hij of zij aanwezig wenst te zijn. In sommige gevallen kan het tot voordeel strekken dat de politierechter ziet aan wie de feiten ten laste gelegd worden. Soms kan een mildere straf het gevolg zijn.

Vragen over rechtsbijstand bij de politierechtbank? Contacteer ons en wij staan U graag te woord!

Welke verzekeraars?

Wij treden o.a. op voor volgende verzekeraars:

AG insurance

AXA (LAR rechtsbijstand)

KBC (DEFENDO rechtsbijstand)

EUROMEX rechtsbijstandsverzekeraar

ETHIAS rechtsbijstandsverzekeraar

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14