Nummer met lokaal tarief

Pro justitia politierechtbank

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Pro justitia houdende dagvaarding

U heeft een verkeersongeval veroorzaakt of u heeft een verkeersinbreuk zonder ongeval (bijvoorbeeld een snelheidsovertreding) begaan en u bent strafrechtelijk opgeroepen om voor de Politierechtbank te verschijnen.

Deze oproeping gebeurt bij wijze van pro justitia houdende dagvaarding, die meestal betekend wordt door een gerechtsdeurwaarder. Een pro justitia is in het algemeen een document dat uitgaat van politie of justitie. In dit artikel bespreken we de pro justitia waarmee U voor de rechtbank opgeroepen wordt.

 

Wil U bijstand door een gespecialiseerde advocaat verkeersrecht?

 

Oproeping voor de rechtbank

De oproeping omvat 2 documenten:

1. De pro justitia

Een pro justitia is een officieel document uitgegeven door het Openbaar Ministerie. In de pro justitia voor dagvaarding wordt een gerechtsdeurwaarder, gevangenisdirecteur of agent van de openbare macht gelast om de beklaagde te dagvaarden.

De beklaagde wordt met naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep en woonplaats genoemd.

Tevens wordt al een zittingsdatum voor de Politierechtbank bepaald. De formule luidt: “om aldaar zijn/haar verweermiddelen voor te dragen en op onze besluiten het vonnis te horen uitspreken.”

Tenslotte zal het Parket de datum en plaats van de feiten opgeven, alsook de kwalificaties die zij aan het beweerdelijk gepleegde misdrijf geeft. Tegen deze feiten en kwalificaties kan u zich als beklaagde uiteraard verzetten.

2. De dagvaarding

De pro justitia wordt meestal bezorgd door de gerechtsdeurwaarder bij wijze van dagvaarding. Daarin wordt de oproeping voor de correcte Politierechtbank met plaats en datum herhaald.

Ik heb een pro justitia ontvangen, wat nu?

Concreet dient u na de oproeping zo snel mogelijk:

  • Contact op te nemen met een gespecialiseerd advocatenkantoor zodat zij uw dossier tijdig kunnen voorbereiden en verdedigen;
  • Uw rechtsbijstandsverzekeraar in te lichten van het feit van de oproeping;
  • Indien u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval en er schade aan derden werd veroorzaakt, moet u terzelfder tijd uw verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid verwittigen.

Indien u een gespecialiseerde advocaat onder de arm heeft genomen, zal u ter zitting (in de meeste gevallen) niet persoonlijk voor de Politierechtbank moeten verschijnen.

Wanneer moet u wél persoonlijk voor de Politierechter verschijnen?

Ongeacht of u zich door een gespecialiseerde advocaat laat bijstaan of niet, zal u persoonlijk moeten verschijnen indien:

  • U vervolgd wordt als dader van een verkeersongeval met dodelijke afloop;
  • Indien u in dronken toestand vluchtmisdrijf pleegde;
  • Indien u in dronken toestand betrokken raakte bij een verkeersongeval met gewonden;
  • Telkens de Politierechter de persoonlijke verschijning beveelt.

Indien er benadeelden zijn van de door u begane verkeersovertreding of het door u veroorzaakte verkeersongeval, zullen deze zich op de zitting (of naderhand) burgerlijke partij stellen ter recuperatie van hun schade.

Indien u in rechtsbijstand verzekerd bent, zullen de kosten verbonden aan de tussenkomst van de advocaat naar uw keuze door de rechtsbijstandsverzekeraar betaald worden.

Wil u weten of u een beroep kunt doen op rechtsbijstand? Twijfelt u omtrent de dekking? Neem dan gerust vrijblijvend met ons contact op, zodat wij u daaromtrent uitsluitsel kunnen geven.

Meer informatie omtrent rechtsbijstand bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Indien u geen rechtsbijstand geniet, worden onmiddellijk correcte afspraken gemaakt omtrent onze kosten en ereloon.

Praktijkvoorbeeld dagvaarding Politierechtbank

U heeft een snelheidsovertreding begaan of u bent door een rood licht gereden.

Alto advocatenkantoor zal in dit geval – in samenspraak met u – hetzij de overtreding betwisten, hetzij omstandigheden aanvoeren die in uw voordeel pleiten (zoals het feit van een blanco strafblad) en die van belang zijn op het vlak van de toepasselijke strafmaat.

Daarnaast wordt rekening gehouden met persoonlijke kenmerken van de overtreder. Indien er een rijverbod wordt gevorderd, zullen wij de Politierechter vragen om rekening te houden met het beroep van onze cliënt (bijvoorbeeld een leverancier die zijn bestelwagen en/of vrachtwagen nodig heeft) en zullen wij met aandrang vragen om een uitzondering te voorzien voor bepaalde categorieën van voertuigen, zodat deze persoon zijn beroep kan blijven uitoefenen.

Indien wenselijk kunnen wij de Politierechter ook vragen om het rijverbod enkel doorgang te laten vinden in het weekend (en eventueel) op wettelijke feestdagen.

Het rijverbod geldt dan vanaf vrijdagavond om 20 uur tot de zondagavond om 20 uur (en vanaf 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op die feestdag).

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14