Nummer met lokaal tarief

Wat is een snuffeltoestel

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat is een snuffeltoestel?

Een snuffeltoestel of sampelingtoestel is een apparaat dat de politie erbij helpt alcoholcontroles vlugger te laten verlopen.

Het snuffeltoestel geeft immers direct aan wanneer er zich alcohol in de lucht van een voertuig bevindt.

Pas wanneer het snuffeltoestel aangeeft dat er daadwerkelijk alcohol in de lucht van het voertuig aanwezig is, zal worden overgegaan tot het afnemen van een ademtest en – indien vereist – een ademanalyse.

 Wettelijke bepaling

Artikel 59 §1/1 Wegverkeerswet stipuleert:

 “§ 1/1. Voorafgaand aan de ademtest bedoeld in § 1, aan de ademanalyse bedoeld in § 2 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, mogen de overheidsagenten bedoeld in § 1, in dezelfde omstandigheden, een toestel gebruiken bestemd voor het detecteren van de aanwezigheid van alcohol bij de in § 1, 1°, 2° en 3° bedoelde personen.

Dit ontslaat deze personen niet van de andere verplichtingen die hen overeenkomstig artikel 59 worden opgelegd”.

Deze bepaling is in werking getreden op 1 juli 2014.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14