Nummer met lokaal tarief

Berekening huishoudelijke schade

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Omschrijving huishoudelijke schade

De huishoudelijke schade die veroorzaakt wordt aan een slachtoffer is een deel van de extra-patrimoniale schade.

De huishoudelijke schade wordt beschreven als de aantasting van de mogelijkheden van het slachtoffer om huishoudelijke taken te verrichten. De aantasting van dit potentieel wordt economisch gewaardeerd in functie van de gedeeltelijke of volledige onmogelijkheid, eventueel met verhoogde inspanningen, om huishoudelijke arbeid te verrichten.

Berekening huishoudelijke schade

Ook de berekening van huishoudelijke schade wordt opgedeeld in een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid.

De tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid (THO) wordt bepaald volgens een schaal van 0 tot 100.

De blijvende huishoudelijke ongeschiktheid (BHO) wordt eveneens bepaald volgens een schaal van 0 tot 100.

Vervolgens wordt de huishoudelijke ongeschiktheid vergoed volgens een forfaitair bedrag per dag van bijvoorbeeld 20 euro per dag (volgens 100% ongeschiktheid). De bedragen kunnen verhoofd worden per kind ten laste, wanneer er nog een gerechtigdheid bestaat op kinderbijslag.

De vergoeding kan aangepast worden volgens de bijdrage van de partner in het huishouden. Een courante splitsing is 65% voor de vrouw en 35% voor de man.

Rechtspraak

    Persoonlijk huishouden slachtoffer mee bepalend voor schadevergoeding

    De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in de derving van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer haalde. Om te voorkomen dat niet-geleden schade vergoed wordt, moet bij het berekenen van die schade rekening worden gehouden met het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden wordt uitgespaard.

    Wanneer bij de berekening van de huishoudelijke schade geen rekening wordt gehouden met handeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer wordt een schadevergoeding toegekend die de werkelijk geleden schade te boven gaat.

    Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=171

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14