Nummer met lokaal tarief

Inzage strafdossier

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Samenstellen van het strafdossier

Het strafdossier wordt samengesteld in de loop van het onderzoek door het parket of onder leiding van een onderzoeksrechter. In dit artikel bekijken we het strafdossier opgestart door het openbaar ministerie in het kader van het verkeersrecht. Slechts uitzonderlijk zal een onderzoeksrechter aangesteld worden, bijvoorbeeld in geval van vluchtmisdrijf met een dodelijke slachtoffer.

Bij een verkeerszaak neemt het strafdossier een aanvang met een proces-verbaal.

In de loop van het onderzoek wordt het strafdossier verder aangevuld met de verslagen van de onderzoeksdaden.

Geheim van het strafdossier

In België geldt het geheim van het strafonderzoek. Dit betekent dat niemand inzage heeft in de onderzoeksverrichtingen die zijn uitgevoerd en de inhoud van dit onderzoek.

Pas wanneer het openbaar ministerie oordeel dat het onderzoek kan afgerond worden, krijgen de partijen de mogelijkheid om het strafdossier in te zien. Zij worden hiervan op de hoogte gebracht door het parket.

De inzage

De inzage van het strafdossier gebeurt ter plaatse op de griffie of door kopie-name.

De griffie is deze van het gerecht waarvoor de zaak gedagvaard wordt.

Het strafdossier is samengesteld uit verschillende mappen. O.a. de gerechtelijke voorgaanden van de beklaagde zijn daarin opgenomen.

Inkijken van het strafdossier gebeurt tijdens de openingsuren van de griffie, van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Rechtspraak

  Onrechtmatigheid bewijs leidt enkel tot wering uit strafdossier

  De medebeklaagden stelden dat hun recht op een eerlijk proces werd miskend doordat zij geen bijstand konden genieten van een raadsman tijdens hun initiële verhoren door de onderzoeksrechter op 7 en 8 juni 1999 en tijdens het verhoor op 21 juni 1999.

  Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden geldt in personam. Een derde kan zich niet beroepen op de miskenning van die rechten betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door een verdachte of beklaagde die voor hem slechts een getuige is.

  De onrechtmatigheid van het bewijs dat slaat op een medebeklaagde, die tijdens zijn vrijheidsberoving verklaringen aflegde zonder bijstand van een advocaat, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van dit bewijs en de wering daarvan uit het strafdossier. Het is aan de feitenrechter om te beslissen of deze feiten de bewijswaarde van deze bewijsmiddelen aantasten.

   

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14