Advocaten politierechtbank Brussel

Advocaat politierechtbank Brussel
Onze topadvocaten verkeersrecht van Brussel verdedigen U voor de politierechtbank

Onze advocaten vertegenwoordigen Uw belangen voor de politierechtbanken te Brussel. Ons kantoor te Brussel is gelegen in Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 (telefoon: 02/669.09.14). Wij treden zowel op in strafzaken, als voor slachtoffers van een verkeersongeval.

Verdediging politierechtbank

De verdediging van Uw zaak voor de politierechtbank begint bij het dossier. U bezorgt ons de dagvaarding (pro justitia) waarop de tenlasteleggingen zijn aangegeven, en waarmee we het strafdossier kunnen opvragen. U ontvangt eveneens een kopie van het strafdossier, waarna samen alles wordt doorgenomen en de strategie wordt bepaald. Wij houden ook rekening met zaken waar U zelf misschien niet aan denkt, zoals een eventuele regresvordering bij dronkenschap, het reeds vragen van een weekendrijverbod (dit kan niet achteraf door het parket worden toegestaan), …

Indien er onvoldoende tijd is tot de zitting, vragen wij aan de politierechtbank een uitstel.

Bij de behandeling van de zaak pleiten wij voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Afhankelijk van de betwisting kan dit de vrijspraak zijn, of een zo laag mogelijke straf. Daar waar nodig wordt ook gewezen op de verzachtende omstandigheden. Indien U niet kan of wenst aanwezig te zijn, mag U rekenen op het pleidooi van Uw advocaat.

De uitspraak wordt ofwel op de zitting zelf onmiddellijk verleend, ofwel (in complexere zaken) zal de politierechtbank een datum mededelen waarop het vonnis uitgesproken wordt.

Wij bespreken het resultaat met U en bekijken de slaagkansen van een eventueel hoger beroep indien nodig.

Kosten strafverdediging

Wanneer het voertuig in kwestie met rechtsbijstand verzekerd is, zullen zowel de gerechtskosten als de advocatenkosten door de verzekeraar vergoed worden. De volledige bijstand door een advocaat naar keuze is dus gratis.

Heeft U geen bijstand, dan bekijken wij het dossier graag samen met U om een kostenraming te geven.

Zittingen politierechtbank Brussel

De zittingen van de politierechtbank te Brussel gaan door in de Regentschapsstraat nr. 63, 1000 Brussel.

De zittingszaal C1 en C3 worden gebruikt, naargelang de zetelende politierechter. De kamers 7, 8, 9 en 13 zetelen in strafzaken volgens deze dag- en uurregeling:

Maandag om 9u

Kamer 13

Iedere 3de maandag van de maand

C3

Dinsdag om 9u

Kamer 7

1 per week

C1

Woensdag om 9u

Kamer 8

1 per week

C1

Donderdag om 9u

Kamer 9

1 per week

C1

Verder zetelen binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel ook nog de politierechtbanken te Halle en Vilvoorde:

  • De politierechtbank van Halle zetelt aan de Zuster Bernardstraat 32. De strafzittingen zijn elke maandag en woensdag met aanvang om 9u30.
  • De politierechtbank van Vilvoorde zetelt aan de Luchthavenlaan 4. De politierechter van Vilvoorde zetelt in strafzaken maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens om 9 uur.

Meer over onze specialisatie verkeersrecht

Lees meer op de webpagina over de specialisatie verkeersrecht van onze advocaten.

Vul het online formulier verkeersovertreding in om contact met ons op te nemen.