Nummer met lokaal tarief

Wegcode

Art. 8.3 Wegcode toepassingsgevallen

Alle rijbewegingen uit kunnen voeren Art. 8.3. Wegcode Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid

Meer Lezen

Vrijspraak ingevolge twijfel bij ongeval met fiets

Overwegende dat, na verder onderzoek ter zitting van heden, er twijfel bestaat of beklaagde B.M. zich schuldig heeft gemaakt aan feit(en) A, B, C, dat deze twijfel ten goede dient te komen aan de beklaagde zodat beklaagde hiervoor dient vrijgesproken, zonder kosten.

Meer Lezen

Hond in de auto op de passagiersstoel

Beklaagde werd gedagvaard uit hoofde van een inbreuk op art. 8.3.1 AVR dat zegt dat elke bestuurder in staat moet zijn .te sturen en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid moet bezitten.

Bij gebreke aan meer concrete en bewijskrachtige gegevens moet de Rechtbank dan ook besluiten dat niet bewezen is dat de loutere aanwezigheid van een grote, witte hond, die stil zat op de passagierszetel van een wagen, recht voor zich uit keek en noch boe noch ba, noch woef noch waf zei, noodzakelijkerwijze zou impliceren dat beklaagde, bestuurster van die wagen, niet meer in staat was te sturen of niet meer over de nodige lichaamsgeschiktheid, kennis en rijvaardigheid beschikte. Zij moet dus worden vrijgesproken.

Meer Lezen