Nummer met lokaal tarief

Rechtspraak

Tegelwerken niet volgens de regels van de kunst

Wanneer een tegellegger als professioneel geconfronteerd wordt met het gladde en anderskleurige oppervlak van een “anhydriet”-chape, moet hij zich omtrent deze ondergrond informeren en kan hij zich niet vergenoegen met een verwijzing naar het feit dat de opdrachtgever hem niet had laten weten dat het om een “anhydriet”-chape ging.

Of de tegellegger in kwestie nu al dan niet ingelicht is over het gebruik van “anhydriet”-chape doet er niet toe. Een voorzichtige professionele tegelleger in dezelfde omstandigheden geplaatst had nazicht moeten doen van de staat van de ondergrond waarop hij moest vloeren en had op zicht kunnen vaststellen dat er gebruik was gemaakt van een ander type chape waardoor hij zich had moeten vergewissen van de eigenschappen van deze ondergrond.

Bovendien heeft de aannemer geen rekening gehouden met de voorschriften die gelden voor de door hem gebruikte lijm op de bewuste ondergrond. Volgens de productvoorschriften drong een voorbehandeling van de ondergrond met een bepaald product (OMNIBIND TP) zich op

De aannemer is aansprakelijk en beging een uitvoeringsfout.

Meer Lezen