Nummer met lokaal tarief

Rechtsbijstand

Nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering

Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering Deze nacht werd het wetsvoorstel tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering gestemd. Het voorstel werd hernomen, nadat de federale regering niet meer

Meer Lezen

Ook rechtsbijstand buiten procedure

Artikel 4, eerste lid van richtlijn 87/344 heeft een algemene strekking en heeft ook een bindend karakter.

Het Hof oordeelt dat een rechtsbijstandsverzekeraar dat de praktijk waarbij de verzekeraar via een eigen dienst juridische hulp biedt niet verhindert dat de rechtszoekende een vrij gekozen advocaat raadpleegt. De verzekeraar zal deze advocaat moeten vergoeden, zelfs indien de verzekeraar meent dat dit voorbarig zou zijn.

De rechtsbijstandsverzekeraar kan de verzekerde dat recht niet contractueel verhinderen.

Het maakt daarbij niet uit of de bijstand door een advocaat bij de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is.

Meer Lezen