Nummer met lokaal tarief

Erfdienstbaarheid

Gevolgen ingesloten parking erfdienstbaarheid

Wanneer een conventionele erfdienstbaarheid wordt gevestigd, dient de doorgang te lopen op de plaats waar deze bij de notariële akte werd vastgelegd.

Indien een partij zelf een gebouw opricht, waardoor de uitmonding van de overeengekomen doorgang gehinderd wordt, is deze partij daar zelf voor aansprakelijk. Het verplaatsen van een erfdienstbaarheid is in die omstandigheden niet mogelijk.

Enkel de partij die zijn erf heeft ingesloten, kan de volledige breedte opnieuw vrijmaken.

Meer Lezen