Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrecht

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Contacteer nu advocaat aansprakelijkheidsrecht!

Aansprakelijkheidsrecht houdt in dat de verantwoordelijke partij de schade moet vergoeden die in hoofde van het slachtoffer is ontstaan. Dat is in een notendop de premise van het aansprakelijkheidsrecht. Daarop is een heel stelsel van, soms complexe, regels gebouwd.

De basisstelling ligt vervat in art. 1382 BW (ev.). Geen enkele jurist die dit artikel niet weet te noemen. Het artikel is opgenomen onder de titel “misdrijven en oneigenlijke misdrijven” bij “verbintenissen buiten overeenkomst”.

Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

De kwalificatie als “(oneigenlijk) misdrijf” is wat ongelukkig, omdat het in wezen gaat om een burgerrechtelijk begrip. Soms (of vaak) is de daad die de schade veroorzaakt wel een misdrijf. Maar de schade gaat steeds terug op een burgerrechtelijke vordering.

Wij treden op voor de recuperatie van schade voor talloze rechtbanken over Vlaanderen, dit zowel voor de handelsrechtbanken, de burgerlijke rechtbanken als de strafgerechten. U kan een afspraak met ons maken in één van onze kantoren te Antwerpen of Gent.

Er bestaan talloze vormen van aansprakelijkheid. In te delen naargelang de juridische kwalificatie (bijvoorbeeld foutloze versus foutaansprakelijkheid, of contractuele versus buitencontractuele aansprakelijkheid) of naargelang de aansprakelijke partij. De toepasselijke regels verschillen soms zeer sterk, reden waarom elk schadefeit voorafgaand individueel geanalyseerd moet worden.

U kan bij ons kantoor bijvoorbeeld terecht voor:

  • Aansprakelijkheid of schadeclaim bij een verkeersongeval
  • Schadevergoeding naar aanleiding van een medische fout
  • Het bekomen van een schadevergoeding ingevolge een misdrijf
  • Het bepalen van de aansprakelijkheid en opstellen van een schadeclaim tegen een derde aansprakelijke partij

Waar nodig verdedigen we U tevens indien U aangeklaagd wordt wegens een misdrijf.

Praktijkvoorbeelden aansprakelijkheidsrecht

  • Voor de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, behaalden wij een schadevergoeding voor een slachtoffer van verkeersagressie. Later werd deze uitspraak bevestigd door het Hof van beroep te Gent.
  • Door hetzelfde Hof van beroep te Gent bekwamen wij voor een cliënte een schadevergoeding wegens slagen en verwondingen in het kader van partnergeweld.
  • Het Hof van Beroep te Brussel dan weer, kende een integrale schadevergoeding toe aan een cliënt ten gevolge van een brutaal geval van vandalisme.

Lees meer over de Volkswagenzaak

Gerelateerde Artikels

Alle artikels in deze categorie →