Nummer met lokaal tarief

Nacebel codes dienstverlenende en intellectuele beroepen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

NACE-BEL-CODES DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN.
(NACE CODE 2008)

ACCOUNTANCYSECTOR

66.120 Effecten- en goederenhandel
66.300 Vermogensbeheer
66.191 Agenten en makelaars in bankdiensten
66.199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financi�le diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
69.201 Accountants en Belastingconsulenten
69.202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
69.203 Bedrijfsrevisoren

BOUWKUNDIGE SECTOR

68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
81.100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
71.111 Bouwarchitecten
71.112 Interieurarchitecten
71.113 Stedenbouwkundige tuin- en landschapsarchitecten
71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
71.122 Landmeters

JURIDISCHE SECTOR

69.101 Activiteiten van advocaten
69.102 Activiteiten van notarissen
69.103 Activiteiten van deurwaarders
69.109 Overige rechtskundige dienstverlening

MEDISCHE SECTOR

47.730 Apotheken
86.210 Huisartsenpraktijken
86.220 Praktijken van specialisten
86.230 Tandartsenpraktijken
86.901 Activiteiten van medische laboratoria
86.903 Ziekenvervoer
86.904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten
86.906 Verpleegkundige activiteiten
86.907 Activiteiten van vroedvrouwen
86.909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
75.000 Veterinaire diensten

OVERIGE INTELLECTUELE DIENSTVERLENING

70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
74.901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
66.220 Verzekeringsagenten en verzekeringsmakelaars
66.210 Risico-analysten en schadetaxateurs
66.290 Overige ondersteunende activiteiten ivm verzekeringen en pensioenfondsen
62.020 Computerconsultancy-activiteiten
58.210 Uitgeverijen van computerspelen
58.290 Overige uitgeverijen van software
62.010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
62.090 Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers
62.030 Beheer van computerfaciliteiten
63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
73.200 Markt- en opinieonderzoeksbureaus
70.210 Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie
70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
73.110 Reclamebureaus
78.100 Arbeidsbemiddeling
74.300 Vertalers en tolken
82.910 Incassobureaus en kredietbureaus
74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
77.400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, m.u.v. werken onder auteursrecht
82.990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
63.990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica
90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14