Nummer met lokaal tarief

De overgang van de rechten en het risico

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Artikel 4 Wet Breyne stipuleert:

“Door de overeenkomst gaan de rechten van de verkoper op de grond en op de bestaande opstallen, met betrekking tot het te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement, dadelijk op de koper over.”

 

Deze regeling is dwingend en het staat partijen niet toe  om hiervan af te wijken. Een beding van eigendomsvoorbehoud is derhalve in de Woningbouwwet – in tegenstelling tot het gemeen recht – verboden.

 

Tegenstelbaar aan derden?

Het principe van de onmiddellijke eigendomsovergang geldt tussen de partijen vanaf de ondertekening van de overeenkomst, maar tegenover derden geldt zulks pas vanaf de overschrijving van de authentieke akte op het Hypotheekkantoor.

Dit is belangrijk in het kader van het faillissement van de verkoper-bouwpromotor, vermits de goederen – tot datum overschrijving op het Hypotheekkantoor – tot diens failliete boedel behoren, zodat de bescherming die de Wet Breyne aan de koper wenst te bieden, compleet wordt uitgehold.

Voor meer informatie omtrent bouwpromotoren in financiële moeilijkheden, klik hier.

 

Wie draag het risico?

De vraagt stelt zich wie het risico draagt indien het reeds gebouwde tenietgaat of beschadigd wordt door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of brand.

 

Het antwoord op die vraag ligt vervat in artikel 5 Wet Breyne, hetwelk de artikelen 1788 en 1789 BW van toepassing verklaart.

 

Samengevat komt het erop neer dat de Woningbouwwet de overgang van het risico uitstelt, minstens tot aan de voorlopige oplevering (van de privatieve delen).

 

Elk beding in de overeenkomst dat strijdig zou zijn met voormeld principe, wordt voor niet geschreven gehouden.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14