Nummer met lokaal tarief

Contractuele verplichtingen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De verplichtingen van de koper komen neer op het volgende:

  • De overeengekomen prijs van de bouwwerken betalen naarmate ze worden uitgevoerd;
  • Het bouwwerk in ontvangst nemen na de voltooiing ervan.

De bouwpromotor of aannemer heeft twee hoofdverplichtingen, met name:

  • De woongelegenheid (ver)bouwen binnen de afgesproken bouwtijd;

 Wat indien de bouwtijd wordt overschreden?

Onder toepassing van de Wet Breyne dient in voorkomend geval een regeling te worden uitgewerkt in de overeenkomst tussen partijen.

Vermits bouwpromotoren en aannemers veelal met allerlei argumenten over de brug zullen komen teneinde geen boete te moeten betalen, verdient het aanbeveling om de regeling omtrent de vertraging in de bouw zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven.

Opgelet: sommige overeenkomsten stellen dat de schadevergoeding wegens vertraging van rechtswege zal beginnen lopen. Kopers denken aan het gemak die deze clausule hen gunt.

Maar: een ingebrekestelling is en blijft aangewezen. Hoe kan een koper anders bewijzen vanaf wanneer de vertraging is ontstaan?

Niet zelden wordt de vertraging in de uitvoering (of het aanvangsmoment daarvan) door de bouwpromotor of aannemer betwist.

Indien u niks aan het toeval wil overlaten, kunt u in geval van vertraging het best uw advocaat raadplegen, die met kennis van zaken uw rechten kan vrijwaren.

  • Na afloop van de bouwtijd: de deugdelijke levering van de voltooide woongelegenheid garanderen.

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14