Onder deze categorie zijn juridische modellen te vinden die vaak gebruikt worden.

Een advocaat heeft er alle belang bij dat een cliënt de correcte voorafgaande stappen heeft gezet bij aanvang van een geschil. Hoewel het steeds aan te raden is advies in te winnen vooraleer er stukken worden opgesteld, kunnen sommige rechtshandelingen ook volgens eigen inzicht gesteld worden. Vaak ontbreekt het de rechtzoekende echter aan de juiste juridische formulering. Daar helpen onze modellen bij. Ze gaan uit van standaardsituaties en U kan ze (op eigen risico) naar eigen bewoordingen en op het concrete probleem toepassen.

Beschikbare modellen:

[wpb_childpages]