Nummer met lokaal tarief

Voorrang van rechts wegcode

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wettelijke bepaling voorrang van rechts

Voorrang van rechts, wat zegt de wet? Art. 12.3.1 Wegcode (Wegverkeersreglement KB 1 december 1975)

12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt.

De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:

a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B5 (stop) komt.

B1 B5

b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.

Voorrang van rechts niet absoluut

De regel van voorrang van rechts verleent geen absoluut recht aan de voorrangsgerechtigde bestuurder.

Zo zal een fietser die rijdt in een verboden richting een niet voorzienbare omstandigheid vormen voor een bestuurder die de voorrang van rechts had moeten verlenen, maar de fietser niet had kunnen zien naderen.

Ook de snelheid van de voorranghebbende bestuurder kan van belang zijn. Wanneer de snelheid te hoog of onaangepast is, zal deze bestuurder immers een niet te voorziene hindernis vormen voor de bestuurder die voorrang moet verlenen.

Gebruik van de richtingaanwijzer

Het foutief gebruik van de richtingaanwijzer kan een voorrangsplichtige bestuurder in de war brengen, zodat in dat geval de voorrangsregel komt te vervallen. De bestuurder die onder die omstandigheden een kruispunt oprijdt, wordt misleid in zijn gegronde verwachtingen dat de andere bestuurder de rijweg gaat verlaten.

Voorrang van rechts na stoppen

Sedert 1 maart 2007 is de regel geschrapt dat U als bestuurder de voorrang van rechts verliest na eerst gestopt te zijn. Dit voorschrift veroorzaakte veel verwarring en gaf meer dan eens aanleiding tot betwistingen. Ook was er een bewijsprobleem, omdat vaak niet het bewijs kon geleverd worden dat de voorrangsplichtige bestuurder (m.n. deze die van rechts komende eerst gestopt was) daadwerkelijk tot stilstand was gekomen.

Nu is de voorrang van rechts dus steeds afdwingbaar, zelfs al is de bestuurder die van rechts komt eerst gestopt, zolang dit uiteraard niet de voorrangsplichtige bestuurder in zijn verwachtingen verschalkt. Daar stelt zich dus nog steeds een belangrijke voorwaarde aan de voorrang van rechts.

Rechtspraak

  Voorrang van rechts op een kruispunt met lichten

  Hoewel in beginsel op de plaatsen van de openbare weg waar het verkeer wordt geregeld door verkeerslichten of door een bevoegd agent de gewone regels inzake voorrang, en met name die inzake voorrang van de bestuurder die op een kruispunt van rechts komt gereden, niet van toepassing zijn, kan niet absoluut worden gezegd dat de afwijking van de regel inzake voorrang van rechts slechts geldt voor de bestuurders die zich voor een rood licht bevinden dat hen verplicht stil te staan en niet voor degenen die regelmatig een groen licht voorbijrijden. (Artt. 7-3, 15, 16-1, 25 en 104bis wegverkeersreglement.)

  Bekijk de uitspraak op 17 augustus 1970

  Geen voorrang van rechts buiten het kruispunt

  Bij een aanrijding tussen een voertuig dat op een kruispunt naar links is afgeslagen en een voertuig dat in tegengestelde richting de weg volgt die het eerste voertuig is opgereden na het kruispunt te zijn overgestoken, zijn de regels inzake voorrang rechts en de door de verkeerstekens opgelegde voorrang niet van toepassing, wanneer de aanrijding buiten het kruispunt heeft plaatsgehad. (Artt. 15 en 16 wegverkeersreglement)

  Bekijk de uitspraak op 17 augustus 1970

  Rijgedrag voorranghebbende bij voorrang van rechts

  De rechter die vaststelt, enerzijds, dat door de voorranghebbende bestuurder niet wordt aangetoond dat zijn voertuig zichtbaar was op het ogenblik dat de voorrangplichtige zijn voertuig in beweging bracht, anderzijds, dat laatstgenoemde onmiddellijk bij het zien naderen van de voorranghebbende bestuurder zijn maneuver heeft gestaakt, zonder evenwel de gehele rijbaan te versperren zodanig dat laatstgenoemde hem had kunnen voorbijrijden of tijdig had kunnen stoppen had hij niet met een overdreven snelheid gereden, heeft uit die vaststellingen kunnen afleiden dat de voorrangplichtige bestuurder door het rijgedrag van de voorranghebbende in zijn redelijke verwachtingen werd bedrogen, en heeft wettig, zij het impliciet, kunnen beslissen dat de voorrangplichtige voor een niet te voorziene hindernis is komen te staan of het slachtoffer is geweest van een onoverkomelijke dwaling zodat hem geen enkele schuld treft.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=222

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14