Nummer met lokaal tarief

Advocaat politierechtbank Brugge

Advocaat politierechtbank

Raadpleeg een gespecialiseerde advocaat bij de politierechtbank Gent
Raadpleeg een gespecialiseerde advocaat bij de politierechtbanken te West-Vlaanderen 

Laat U door een gespecialiseerde advocaat verkeersrecht bijstaan voor de politierechtbank te West-Vlaanderen, zoals o.a. te Kortrijk en Brugge!

Onze advocaten verkeersrecht treden op bij

 De strafrechtelijke verdediging voor de politierechter

 De verdediging tegen geëiste schadevergoedingen omwille van een verkeersongeval

 Het bekomen van een schadevergoeding voor de slachtoffers van een wegverkeersongeval

De Politierechter in Brugge

In de politierechtbank worden alle overtredingen van de politiereglementen behandeld, zoals de wegcode. De vordering wordt in de meeste gevallen gesteld door het openbaar ministerie door de betekening van een pro-justitie (dagvaarding) om te verschijnen op de zitting van de Politierechter. Ook een burgerlijke partij kan de verantwoordelijke van een verkeersongeval voor de Politierechter brengen, dit gebeurt door een rechtstreekse dagvaarding.

Wij vertegenwoordigen U zowel op strafrechtelijk als burgerlijk gebied voor de politierechtbank.

Het verloop van de zitting op de rechtbank in Brugge

De zitting vangt aan op het in de dagvaarding (of andere oproeping) aangegeven tijdstip. Vooraf melden de advocaten zich aan bij de deurwachter (niet te verwarren met de gerechtsdeurwaarder) die de aanwezigheden noteert en eventueel het dossier nog ter inzage aan de advocaat geeft. Is er geen deurwachter aanwezig, dan wordt de aanmelding gedaan bij de zittingsgriffier.

De Politierechtbank, de procureur en de griffier bevinden zich centraal vooraan in de gerechtszaal. De advocaten nemen plaats achter de 2 balies.

De zaken worden meestal behandeld volgens de anciënniteit van de aanwezige advocaten.

Wat is onze werkwijze bij een dagvaarding voor de politierechtbank?

U bezorgt ons de pro justitia / dagvaarding die U heeft ontvangen en wij doen een intake. Op basis hiervan kunnen wij het strafdossier opvragen, waarvan U ook een kopie krijgt.

Na grondige studie van het strafdossier zit U met één van onze advocaten samen om alles te overlopen.

Vragen die U heeft, kan U op elk moment stellen.

De verdediging voor de politierechtbank omvat de argumenten die wij samen met U besproken hebben. Als er verweer gevoerd moet worden op de gegrondheid van de tenlastelegging zullen wij voor U in de regel ook een schriftelijke nota opstellen.

Afhankelijk van de complexiteit van het dossier wordt ofwel onmiddellijk een uitspraak verleend, of wordt de uitspraak door de politierechtbank uitgesteld naar een zitting op latere datum.

Wij vragen het vonnis binnen de kortst mogelijk termijn op (bij voorkeur op de zitting waar uitspraak gedaan wordt) en lichten U dit in detail toe. Hierop loopt er een termijn van 30 dagen om eventueel hoger beroep aan te tekenen.

Dagvaarding en rechtsbijstand

Wanneer U in de verzekeringspolis van Uw voertuig een waarborg rechtsbijstand heeft afgesloten, kan U een advocaat laten aanstellen waarvan de kosten voor rekening van de verzekeraar komen. U dient daarvoor de dagvaarding te bezorgen aan Uw makelaar of verzekeraar met opgave van onze coördinaten, alsook de nummerplaat van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan. Weet U niet zeker welk voertuig het was? Wij kunnen dan aan de hand van de dagvaarding eerst het dossier inkijken om deze gegevens op te vragen. U heeft er alle belang bij om de rechtsbijstand in te roepen, want o.a. ook de dagvaardingskosten worden door de verzekeraar vergoed, zelfs als U veroordeeld wordt!

Heeft U geen rechtsbijstand, dan bekijken wij graag samen met U het dossier en overlopen wij de mogelijke kosten.

Meer over onze specialisatie verkeersrecht

Lees meer op de webpagina over de specialisatie verkeersrecht van onze advocaten.

Vul het online formulier verkeersovertreding in om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op