Advocaat politierechtbank Antwerpen

Advocaat politierechtbank Antwerpen
Raadpleeg een gespecialiseerde advocaat voor de politierechtbank te Antwerpen

Ontving U een dagvaarding voor de politierechtbank te Antwerpen? Laat U bijstaan door een gespecialiseerde advocaat verkeersrecht die vertrouwd is met de politierechters in Antwerpen.

 

Werkwijze verdediging politierechtbank

Op de dagvaarding staat aangegeven wanneer U op de zitting moet verschijnen. Bezorg ons deze informatie zo snel mogelijk. Wij vragen vervolgens een kopie op van Uw dossier of maken een scan op de griffie van de politierechtbank.

Wij bespreken met U de concrete verdediging die we zullen voeren voor de politierechtbank. Worden de feiten zelf betwist en dus de vrijspraak gevraagd? Wordt de klemtoon gelegd op een zo laag mogelijke straf omwille van verzachtende omstandigheden. Wil U liever een beperkt rijverbod of een rijverbod tijdens het weekend?

Na deze bespreking nemen onze advocaten de pleidooien voor de politierechtbank voor hun rekening.

Het verloop van de zitting bij de politierechtbank

U hoeft persoonlijk niet aanwezig te zijn op de zitting, tenzij de politierechter vooraf hiernaar uitdrukkelijk gevraagd heeft. In sommige omstandigheden zullen onze advocaten het opportuun achten dat U toch zelf persoonlijk het initiatief neemt om aanwezig te zijn, en zij zullen dit ook grondig vooraf met U bespreken.

De zitting wordt geopend om 9u. De zaken waarin de advocaten reeds aanwezig zijn worden behandeld volgens de prioriteit tussen de aanwezige advocaten (zo komt de stafhouder altijd eerst).

Wanneer Uw zaak aan de beurt is, zal eerst de vordering van het openbaar ministerie gevraagd worden. Daarna neemt Uw advocaat het woord voor de verdediging en wordt indien van toepassing een nota of conclusie neergelegd om het verweer te ondersteunen.

Uitspraak van het vonnis van de politierechter

Na de verdediging zal de politierechter oordelen of het dossier volledig is en er uitspraak gedaan kan worden. Bij kleinere overtredingen zal de uitspraak onmiddellijk verleend worden. Dan spreekt de politierechtbank het vonnis mondeling uit en wordt het nadien door de griffier, die alles noteert, op schrift gesteld. Voor overtredingen waar duidelijk betwisting is, zal de politierechter in veel geval de uitspraak uitstellen naar een latere datum.

Op deze latere datum, of kort daarna, zullen onze advocaten kennis nemen van het vonnis op de zitting zelf of op de griffie van de politierechtbank. U zal onmiddellijk verwittigd worden van de uitspraak met de nodige toelichtingen.

Kosten verdediging politierechtbank

Wanneer U in Uw verzekeringspolis van het voertuig een waarborg rechtsbijstand heeft, dan heeft U er alle belang bij onmiddellijk aangifte te doen van de dagvaarding. De verzekeraar zal dan niet alleen de advocatenkosten ten laste moeten nemen, maar ook bepaalde andere kosten (zoals de dagvaardingskosten) die U anders zelf zou moeten betalen.

U heeft volledig de vrije keuze van advocaat. Aarzel daarom niet om ook zelf een gespecialiseerde advocaat te kiezen die Uw dossier met veel inzet en kennis zal verdedigen.

Heeft U geen rechtsbijstand, dan bekijken wij met U graag welke kosten met U afgesproken kunnen worden.

Meer over onze specialisatie verkeersrecht

Lees meer op de webpagina over de specialisatie verkeersrecht van onze advocaten te Antwerpen.

Vul het online formulier verkeersovertreding in om contact met ons op te nemen.